nieuws

22 mei 2019Financiering, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg – aanlevering gegevens uiterlijk 31 mei 2019

Vanaf 1 mei 2019 is het tijdelijke Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg in gebruik. In het portaal kunnen zorgaanbieders uiterlijk 31 mei 2019 gegevens aanleveren over de eerste tussentijdse realisatie van de besteding van het kwaliteitsbudget. De door de zorgaanbieder ingediende begrotingen van 2018 en 2019 zijn voor 1 juni 2019 zichtbaar in het portaal.  

Eerste realisatiegegevens 2019

Vanaf 1 mei is het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg bij Vektis geopend. Zorgaanbieders hebben daarover bericht ontvangen van Vektis.

In dit portaal voeren zorgaanbieders realisatiegegevens in waarmee de besteding van de kwaliteitsbudgetten wordt gemonitord. Het invoeren van de realisatiegegevens is een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

Zorgaanbieders doen dit voor 2019 in de maanden mei, juli en oktober. De realisatiegegevens over heel 2019 worden tussen 1 januari en 31 maart 2020 ingevoerd. De eerste realisatiegegevens dienen zorgaanbieders uiterlijk 31 mei aanstaande via het portaal in te voeren. Na 31 mei is het niet meer mogelijk realisatiegegevens over de eerste periode van 2019 in te voeren.

Begrotingen zichtbaar in het portaal 

Eerder is gecommuniceerd dat de meerjarenbegrotingen die zorgaanbieders hebben ingediend via de begroting- en verantwoordingstool (Excel) worden ingelezen in het portaal. Zorgaanbieders hoeven dit niet nogmaals zelf te doen. De begrotingen van 2018 en 2019 zijn voor 1 juni 2019 zichtbaar in het portaal.

Werkelijke gegevens 2018 

Zorgaanbieders hebben eind 2018 een inschatting gemaakt voor de begroting van 2018. Deze gegevens dienden destijds als basis voor de aanvraag van het kwaliteitsbudget 2019. De werkelijke realisatiegegevens over 2018 wijken mogelijk van de begroting af. Om een reëel beeld te geven van de besteding van het kwaliteitsbudget en daaropvolgend passende bevoorschotting, hebben zorgaanbieders de mogelijkheid de realisatiegegevens over 2018 voor 1 juni aanstaande in te voeren in het portaal. Zorgaanbieders kunnen de werkelijke gegevens over 2018 ook na 1 juni invoeren. In de toelichting en invulinstructie staat op welke wijze de invoer gedaan moet worden.

Geen bericht van Vektis? 

Is er binnen de organisatie geen bericht van Vektis bekend over het werken met het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuizen? Dan kunt u contact opnemen met Vektis via telefoonnummer: 030 800 83 80 of via de mail: portaalkwaliteitsbudget@zn.nl.

Meer informatie? 

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen van het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg en de toelichting en invulinstructie. Bij inhoudelijke vragen over het portaal kunt u contact opnemen met het zorgkantoor of via portaalkwaliteitsbudget@zn.nl

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws