20 juli 2020VVT Nieuws, Zorg

Paramedische herstelzorg voor coronapatiënten tijdelijk in basispakket

Met ingang van 18 juli krijgen patiënten die herstellende zijn van corona de benodigde extra therapie tijdelijk volledig vergoed. Het gaat niet alleen om patiënten die zorg hebben gekregen op de intensive care, maar ook om patienten die op reguliere ziekenhuisafdelingen geholpen zijn of thuis ernstig ziek waren.

Herstelzorg

Coronapatiënten kunnen in de herstelfase lang hinder ondervinden van de infectie. Het zorginstituut schrijft over spierkracht- en conditieverlies, benauwdheidsklachten en andere klachten door complicaties bij corona. Veel klachten kunnen verholpen worden door een fysio- of oefentherapeuten, een diëtist of ergotherapeut. Deze zorg werd tot op heden vrijwel niet vergoed, waardoor patiënten veel kosten voor eigen rekening moesten nemen. Met de tijdelijke verruiming van het basispakket worden de kosten met ingang van 18 juli volledig gedekt. 

Regeling

De vergoeding voor de paramedische herstelzorg na ernstige corona is 6 maanden geldig vanaf de indicatiestelling. In die periode worden er maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek vergoed.

De verwijzing verloopt via de medisch specialist bij patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, de medisch specialistische revalidatie (MSR) of de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Voor patienten die in eigen woonomgeving een ernstige vorm van corona hebben doorgemaakt is de huisarts de verwijzer. De verwachting is, dat de behoefte aan zorg kan variëren van enkele ondersteunende behandelsessies tot een heel behandelprogramma van enkele maanden.

Vervolg onderzoek 

Klik hier voor de presentatie die het Zorginstituut onlangs heeft gegeven over het advies eerstelijns paramedische herstelzorg na Covid-19. Gedurende de tijdelijke toelating  zullen zij nader onderzoek verrichten naar de effectiviteit van deze zorg.  Daarnaast zal het Zorginstituut op korte termijn de gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de aanspraak en uitvoering van de paramedische prestaties publiceren. Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren.

Kelly Schroeder

Laatste nieuws