09 maart 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

OVA binnenkort vastgesteld

De OVA -Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling- wordt later deze maand vastgesteld. Dit wordt mede gedaan op grond van de economische cijfers van het CPB voor het lopende jaar. Omdat deze cijfers pas in het voorjaar bekend zijn en de inkoop van zorg al gebeurt voordat het jaar ingaat, wordt er voor de inkoop 2020 gebruik gemaakt van een prognose uit het voorjaar 2019. Volgend jaar vindt een verrekening plaats.  

Let op!

Op 17 maart komt het CPB met het Centraal Economisch Plan en kan de definitieve OVA berekend worden. De prognose voor 2020 was 2,52%.De loonontwikkeling aan het eind van 2019 is hoger  geweest dan men destijds verwachtte. De verwachting is daarom dat de OVA iets boven de 3% uit zal komen. Dit heeft geen effect op de tarieven van dit jaar, maar zal voor de tarieven van volgend jaar wel meegenomen worden. Tijdens de cao-onderhandelingen is rekening gehouden met een lager OVA-percentage. Er is dus geen probleem met de betaalbaarheid van de CAO VVT.

fem-korsten

Laatste nieuws