nieuws

07 maart 2019Financiering, VVT Nieuws

Tweede Kamer vraagt minister om oplossing voor onbedoelde effecten kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Coalitiepartijen roepen minister De Jonge (VWS) tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg op een oplossing te vinden voor problemen rond de besteding van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. Dinsdag 12 maart stemt de Tweede Kamer over de ingediende motie.

Onbedoeld effect

Zorgaanbieders die het ziekteverzuim weten terug te dringen en medewerkers die ingehuurd worden in loondienst nemen, kunnen op dit moment geen aanspraak maken op een kwaliteitsbudget. Terwijl ze met hun inzet juist werken aan betere kwaliteit van zorg voor ouderen. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer roepen de minister op om dit onbedoelde effect, in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ActiZ, te repareren. Dat kan gedaan worden bij de afspraken over het kwaliteitsbudget 2020. Die afspraken zouden met terugwerkende kracht ook moeten gelden voor 2019. Dinsdag 12 maart stemt de Tweede Kamer over de motie.

Debat verpleeghuiszorg

Tijdens het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg van 20 februari vroeg Corinne Ellemeet (GroenLinks) al aandacht voor dit probleem rondom het kwaliteitsbudget. ActiZ heeft de afgelopen maanden bij zowel ZN, het ministerie van VWS als Kamerleden veelvuldig gepleit voor een oplossing van de ontstane ongewenste situatie. ActiZ is blij dat de Kamer oog heeft voor de geconstateerde problemen en dat er een oplossing moet komen.

Kostendekkende tarieven

De aankomende weken spreekt ActiZ met ZN en VWS om afspraken te maken rondom het kwaliteitsbudget 2020. ActiZ voorziet in toenemende mate onbedoelde effecten van de complexe bekostigingssystematiek. De branchevereniging pleit daarom voor eenvoud. We doen een dringend beroep op de minister om het aantal regelingen en verantwoordingslijnen per 2020 sterk te verminderen, innovaties meer kans te bieden en de invulling van de financiële kaders te verruimen.

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
FH.PNG
Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws