nieuws

04 maart 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie van de transitievergoeding aanvragen, als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Dat blijkt uit de Regeling compensatie transitievergoeding die op 26 februari is gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

Wet en regeling beogen drempels weg te nemen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen.

Lees de uitgebreide informatie over de Regeling compensatie transitievergoeding.

Paulfoto

Laatste nieuws