nieuws

02 juli 2019VVT Nieuws, Zorg

Oproep: uw mooiste JZOJP voorbeeld

De website www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl is inmiddels een aantal maanden live. De pagina met praktijkvoorbeelden is in de tussentijd verder aangevuld en deze wordt steeds verder uitgebreid. De taskforce JZOJP is benieuwd welke praktijkvoorbeelden volgens u een plekje verdienen op de website en vraagt om uw input.

Goede JZOJP voorbeelden

In een goed voorbeeld staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om:

  • Zorg te voorkomen
    In plaats van te denken in termen van behandeling en zorg, wordt gedacht in termen van gezondheid, welzijn en dagelijks functioneren. Met oog voor de eigen vitaliteit, veerkracht en wensen van mensen, voegen professionals waarde toe aan de kwaliteit van leven. Dit betekent dat er meer wordt gevraagd wat mensen nodig hebben, dat er wordt geïnvesteerd in de gezondheidsvaardigheden van mensen en dat samen beslissen (over welke zorg het beste past) de norm is. Daarnaast is er aandacht voor preventie, leefstijladvies en tijdige signalering van ziekte.
  • Zorg te verplaatsen
    Er wordt niet gedacht in lijnen en hokjes, maar in integrale zorg voor mensen. Goede voorbeelden laten zien dat zorg en ondersteuning niet (meer) gefragmenteerd is. In plaats daarvan is sprake van integrale zorg die past bij de behoefte van mensen (die veelal gebruik maken van allerlei zorg). Daarbij is sprake van afstemming en goede samenwerking tussen professionals. Daar waar mogelijk is het streven om zorg dichter bij mensen thuis te organiseren. Alleen wanneer het uit kwaliteitsoverwegingen nodig is, wordt de zorg in het ziekenhuis verleend.
  • Zorg te vervangen
    De mogelijkheden van digitaal ondersteunende zorg en e-health toepassingen worden optimaal benu­t. De inzet van e-health vervangt traditionele zorg. Informatie kan daarbij naadloos digitaal stromen tussen hulpvragers en hulpverleners en tussen hulpverleners onderling, en is beschikbaar wanneer nodig. Op die manier wordt regie op eigen gezondheid, samen beslissen, integrale zorg en goede samenwerking bevordert. Patiënten kunnen ook zelf beschikken over hun eigen data. Het gaat er dus om dat ook de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar is.

In een reactie aan taskforcezorgopdejuisteplek@minvws.nl kunt u aangeven wat de drie mooiste voorbeelden zijn waarin één of meerdere van bovengenoemde elementen naar voren komen.

Lees meer over Juiste zorg op de juiste plek

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Suzanne Veen4K

Laatste nieuws