nieuws

VVT-Informatisering

E-health monitor 2018: Visie, vertrouwen en vaardigheden kunnen e-health versnellen

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin het Nederlands instituut voor ICT in de zorg (Nictiz) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen. De zesde editie van de monitor is op 8 november 2018 aangeboden aan het ministerie van VWS. Bekijk de infographic voor een visueel overzicht van de kernresultaten uit 2018. 

Aanbevelingen uit de E-health monitor

Om duurzaam en doelgericht gebruik van e-health bij zorgverleners en zorggebruikers te stimuleren, doen Nictiz en het Nivel een aantal aanbevelingen.

  1. Zet e-health in vanuit een heldere visie en een helder beleid. Zorg ervoor dat visie en beleid bekend zijn onder medewerkers.
  2. Faciliteer zorgverleners in het aanbieden en gebruiken van e-health. Een zorgverlener moet weten welke mogelijkheden voor e-health er op de markt zijn en hoe deze kunnen worden ingezet.
  3. Faciliteer zorggebruikers in het gebruiken van e-health. Ondersteun hen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en zorg voor begrijpelijke handleidingen.
  4. Stel een onderzoeksagenda op voor onderzoeksorganisaties en faculteiten met een overzicht van de kennis die nodig is en met de onderwerpen die moeten worden onderzocht. 

Mogelijkheden voor zorg op afstand nemen toe

Bij verpleegkundige zorg is op het gebied van digitale begeleiding en digitale ondersteuning vooral beweging in de ouderenzorg. Zo geven steeds meer verpleegkundigen in deze sector op diverse terreinen aan dat zij zelf of hun collega’s werken met digitale toepassingen. Wat vooral opvalt is dat de inzet van toezichthoudende technieken sinds 2016 een vlucht heeft genomen. Ook op andere terreinen, zoals medicatiecontrole of robotica, zijn het vooral de verpleegkundigen in de ouderenzorg die aangeven dat zij vaker werken met digitale ondersteuning vergeleken met eerdere jaren. 

Vaak niet op de hoogte van visie en doelstellingen organisatie

Bijna de helft van de verpleegkundigen in de ouderen- en ziekenhuiszorg en vier op de tien medisch specialisten weet niet of er een visie binnen hun zorgorganisatie is over het gebruik en de inzet van digitale zorgtoepassingen. Tussen de twee vijfde en drie vijfde van de zorgverleners in deze sectoren geeft aan niet te weten of er concrete doelstellingen zijn geformuleerd in de eigen organisatie over het gebruik en de inzet van e-health.
In de huisartsenzorg is een ander beeld zichtbaar: hier is meer dan de helft van de huisartsen en verpleegkundigen op de hoogte van de visie van de organisatie op e-health.
De meerderheid van de zorgverleners die wel op de hoogte is van de visie, geeft aan dat hun organisatie bereid is om tijd en geld te steken in nieuwe ontwikkelingen en dat ze openstaan voor nieuwe e-health toepassingen. In alle sectoren geeft een minderheid van de zorgverleners aan dat patiënten worden betrokken bij de inzet van nieuwe e-health toepassingen. 

Meerdere factoren relevant

Digitale toepassingen worden in verschillende mate gebruikt in de gezondheidszorg, blijkt uit de monitor. De snelheid waarmee de implementatie van e-health mogelijk is, wordt bepaald door meerdere factoren: de complexiteit van het zorgproces, de interactie tussen zorggebruiker en zorgverlener en de urgentie die betrokkenen voelen. Een visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden dragen eveneens bij aan een versnelling in het gebruik van e-health. 

Nog weinig snelheid in gezamenlijk gebruik e-health

In de ouderenzorg gebruiken zorgverleners steeds vaker toezichthoudende technieken. Zorggebruikers zoeken via internet of apps antwoorden op hun vragen over gezondheid en ziekte. Daarnaast houden ze steeds vaker digitaal hun lichamelijke activiteit bij.
Daar waar de zorggebruikers en de zorgverleners beiden een rol hebben in het gebruik van e-health gaat de ontwikkeling relatief traag. Bij het gezamenlijk gebruik van e-health is het essentieel dat beide partijen de meerwaarde ervan inzien. Daar komt bij dat niet iedereen over de digitale vaardigheden beschikt die nodig zijn om met e-health toepassingen te werken. In ieder geval is het duidelijk dat het bij elkaar brengen van twee werelden – die van de zorgverlener en die van de zorggebruiker – tijd en verandering vergt. 

Positief over online inzage

In 2020 is het wettelijk verplicht dat iedere zorggebruiker online zijn/haar medisch dossier kan inzien. Om die reden is er dit jaar in de eHealth-monitor extra onderzoek gedaan naar online inzage.
Het gebruik van elektronische patiëntendossiers neemt toe, blijkt uit de monitor. De meeste verpleegkundigen en medisch specialisten zijn positief over online inzage. Bij huisartsen zien we door de jaren heen een wisselend beeld. Onder veel artsen heerst nog bezorgdheid over de effecten van online inzage. Zij denken dat er zorggebruikers zijn die moeite hebben met het interpreteren van gegevens of dat ze niet altijd bewust met hun gegevens omgaan. Daarentegen verwachten veel zorggebruikers juist dat online inzage hen meerwaarde gaat bieden. Ze hebben interesse in online inzage, maar het gebruik ervan groeit langzaam. Goed gebruik van online inzage vraagt een verandering in het zorgproces en het vergt een andere rol van zorgverlener én zorggebruiker.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443