nieuws

06 juli 2018Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget 2019 berekend op basis kosten zorgpersoneel

Het kwaliteitsbudget 2019 zal worden berekend op basis van het verschil tussen de totale kosten voor zorgpersoneel 2019 en de totale kosten voor zorgpersoneel 2018. ActiZ is blij met deze afspraak. Het is een betere en eerlijkere maatstaf dan het verschil in FTE’s ten opzichte van de peildatum 31 december 2018. 

Kwaliteitsbudget 2019

In 2019 komt er 600 miljoen beschikbaar voor invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dat is zo’n 6% van het totale Wlz-budget voor de vvt-sector. De extra middelen komen beschikbaar via een kwaliteitsbudget. Zorgorganisaties dienen daarvoor een kwaliteitsplan en meerjarenbegroting in bij het zorgkantoor. Als landelijk richtsnoer geldt dat 85% van het budget bestemd is voor personeel en 15% voor overige zaken. Lokaal kan van deze verdeling worden afgeweken. 

Oorspronkelijke uitgangspunt: FTE’s op peildatum 31-12-2018

Aanvankelijk zou de nulmeting 2018 gebaseerd worden op het aantal FTE’s zorgpersoneel op de peildatum 31-12-2018.  FTE’s die er in 2018 zijn bijgekomen tellen dan volledig mee in de nulmeting en kunnen dus niet ten laste van het kwaliteitsbudget 2019 worden gebracht. Dit zou nadelig uitpakken voor organisaties die, vooruitlopend op de extra middelen voor de komende jaren, in 2018 al fors geïnvesteerd hebben in extra personeel. ActiZ is daarom blij dat er afspraken zijn gemaakt over een ander uitgangspunt. 

Nieuw uitgangspunt: kosten zorgpersoneel als basis

Wanneer de nulmeting 2018 bestaat uit de totale personeelskosten voor zorgpersoneel 2018, tellen formatieplaatsen die er in de loop van 2018 zijn bijgekomen gedeeltelijk mee, afhankelijk van het moment in het jaar waarop medewerkers in dienst zijn gekomen. De kosten van de extra formatieplaatsen 2018 kunnen dan voor een deel ten laste van het kwaliteitsbudget 2019 worden gebracht. De nieuwe maatstaf is opgenomen in de voorlopige Kaderbrief 2019.  

Meer informatie

De afspraken over de berekening van het kwaliteitsbudget worden momenteel uitgewerkt in overleg tussen ActiZ en ZN. Daarbij gaat het onder meer om de vraag wat er precies verstaan wordt onder ‘kosten zorgpersoneel’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Nota van inlichtingen bij hoofdstuk 4 van het inkoopkader Wlz. Deze wordt naar verwachting dinsdag 9 juli gepubliceerd door Zorgverzekeraars Nederland

Ook het verantwoordingsmodel voor het kwaliteitsbudget wordt nog aangepast. Zodra daarover meer bekend is, vullen wij dit bericht aan.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862
Herma_klein

Laatste nieuws