nieuws

07 juni 2018VVT Nieuws

Wijkverpleegkundigen zien toe op ondertekening Hoofdlijnenakkoord

Het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging is vanmiddag in Rotterdam in een goede sfeer ondertekend in aanwezigheid van zo’n vijftig bestuurders en onderhandelaars die daar de afgelopen maanden hard aan hebben gewerkt. Namens ActiZ tekende Ronald Buijs, voorzitter Raad van Bestuur van de Zorgcirkel en lid van de Kerngroep Revalidatie en Herstel, samen met minister De Jonge en de andere zorgpartijen BTN, PFN, V&VN, ZN en de gemeenten (VNG). 

Hoofdlijnenakkoord 6 juni medewerkersNadia Outzeroualt legt het uit

ActiZ had de middag samen met zorgorganisatie Aafje in Rotterdam meer verdieping gegeven. Enkele wijkverpleegkundigen, huisartsen, ouderenadviseurs en specialisten ouderenzorg uit de regio zagen toe op de ondertekening. Zij waren uitgenodigd om hun complexe dagelijkse praktijk toe te lichten, die de komende jaren zal worden versterkt met 435 miljoen euro. 

Meneer wil binnenkort de boksschool bezoeken

Martha van Ooijen van Aafje in IJsselmonde (Rotterdam) legde de aanwezigen uit hoe zij haar cliënten soms aantreft en op welke wijze zij schakelt met andere disciplines om mensen met complexe problemen perspectief te bieden. Ze overlegt dan met bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners.  Bij een cliënt met een CVA bijvoorbeeld: “Meneer had informatica gedoceerd en ontleende daar een groot deel van zijn identiteit aan. Maar hij was ook na de CVA zijn baan kwijtgeraakt en zakte daardoor weg in een neerslachtige staat, sliep slecht en dronk. Ik heb dat voorgelegd aan sociaal werk.” Maatschappelijk werkster Marlies Burger regelt daarop een plek in het buurthuis waar hij als vrijwilliger senioren gaat leren werken op de pc. “Meneer is opgeknapt. Hij heeft nu toch zijn scootmobiel aangevraagd en wil binnenkort de boksschool bezoeken” zegt ze vrolijk. 

Het begint bij een val en eindigt bij dementie

Wijkverpleegkundige Nadia behandelt nu een oudere mevrouw die na een val van de SEH weer thuis kwam. “Mevrouw was tien kilo afgevallen, woog nog maar 45 kilo en had naast duidelijke cognitieve klachten ook nog enorme pijn. Na overleg met de mantelzorger bezoek ik haar nu drie keer per dag thuis. Daarbij heb ik met de huisarts overlegd over een diëtiste en de specialist ouderenzorg erbij gehaald.” Specialist Petra de Vos benadrukt ook de complexiteit van de situatie. “Zij heeft al lang problemen met haar schildklier, maar bleek de medicijnen die zijn voorgeschreven helemaal niet te slikken. Je begint dus met een val en je komt uit bij een diagnose gevorderde dementie.” 

Minister: “We hebben deze klus samen te doen.”

Hugo de Jonge vroeg na de verhalen door: “Er komen 835.000 60-plussers erbij, die langer thuis zullen blijven wonen. Hoe gaan we dat met zijn allen organiseren? En ik hoor nu ook weer: een probleem komt nooit alleen. We hebben deze klus met zijn allen te doen, dat is waar deze handtekening bij gaat helpen.” 

Achtergrond 

Op 22 mei 2018 werd een Onderhandelaarsakkoord bereikt over de wijkverpleging tussen zes landelijke partijen: ActiZ, BTN, PFN, VNG, V&VN, ZN en VWS. Dit akkoord geeft een impuls van 435 miljoen euro aan de wijkverpleging tot en met 2022 voor ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. De essentie hiervan is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg door nieuwe zorgvormen, zoals e-health. In de uitvoering zal de nadruk daarom liggen op het terugdringen van de overbodige regeldruk, de ontwikkeling van het vak volgens het afgesproken Kwaliteitskader en het faciliteren van instroom, ook van zg. zij-instromers. 

Om deze beweging naar zorg op de juiste plek te ondersteunen gaat er extra geld naar de wijkverpleging. Van 2019 tot en met 2022 komt er jaarlijks 2,4% bij op het macrokader wijkverpleging. Aanvullend is de afspraak gemaakt dat 50% van de onderuitputting wijkverpleging 2017 -dit betreft €50 miljoen euro- beschikbaar blijft voor de sector. In totaal komt er daarmee over een periode van 4 jaar €435 miljoen (exclusief loon- en prijsbijstelling) bij het kader wijkverpleging, ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2018. Ook wordt er per jaar €20 miljoen extra geïnvesteerd in het eerstelijnsverblijf.

Ondertekening HLARonald Buijs (De Zorgcirkel) ondertekende namens ActiZ

Laatste nieuws