nieuws

05 juni 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

AP geeft guidance over ‘grootschaligheid’ in de cure

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de richtlijn voor grootschaligheid in de cure nader ingevuld. Het criterium van grootschaligheid is belangrijk omdat het mede bepaalt of een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moet worden aangesteld, en of een privacy impact assessment moet worden gedaan. 

De AP stelt dat voor huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch specialistische zorg, niet zijnde ziekenhuizen, geldt dat een verwerking grootschalig is als:

  • die praktijk of instelling meer dan 10.000 patiënten heeft ingeschreven óf als die gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar behandelt;
  • én de gegevens van deze patiënten in één informatiesysteem staan. 

ActiZ heeft de AP gevraagd om ook voor de caresector meer duiding van het begrip grootschaligheid te geven. De AP heeft toegezegd om op korte termijn ook voor andere zorgaanbieders nadere duiding te geven.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman

Laatste nieuws