nieuws

06 juni 2018Pers, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ wil meer gerichte aanpak van Casemanagement dementie

ActiZ maakt zich grote zorgen over de extra regeldruk die voortkomt uit nieuwe regels voor het ‘Casemanagement dementie’. Gisteren heeft de NZa de Nadere Regeling bekendgemaakt, die zorgaanbieders dreigt te verplichten om voor dementie aparte gegevens over wachttijden en wachtlijsten te registeren. Alle zorgverleners zouden vanaf 1 december 2018 deze separate database moeten bijhouden, bovenop de nu al aanzienlijke administratieve lasten.

De regeling volgt uit een toezegging van de demissionaire bewindspersoon aan de Tweede Kamer in juli 2017. ActiZ heeft in het voortraject al gesignaleerd dat deze landelijke regeling een aanzienlijke en onwenselijke extra registratielast zou betekenen.

ActiZ-leden zijn momenteel erg blij met de daadkracht van de huidige minister, die deze zoveel mogelijk wil beperken door de hele zorgsector gezamenlijk onnodige bureaucratie te laten schrappen. Deze nieuwe regeling druist tegen deze efficiencyslag in.

Regels schrappen

In het Hoofdlijnenakkoord voor de wijkverpleging dat vandaag door alle partijen wordt ondertekend staat beschreven dat alle zorgpartijen verantwoordelijk zijn voor het beheersbaar houden en verder terugdringen van overbodige regeldruk.
“Wij voorzien bij deze regeling een aanzienlijke toename van de administratieve lasten, die voor het grootste deel terecht komen op de schouders van de zorgmedewerkers”, vindt Adrie van Osch, lid van de Raad van Bestuur Brabant Zorg “We moeten niet alleen bestaande administratieve lasten opruimen, maar ook bij introductie van nieuwe regels kritisch blijven kijken naar nut en noodzaak daarvan”.

Ondoelmatig

ActiZ is van mening dat nut en noodzaak van deze regeling niet opweegt tegen de nadelen die eraan kleven. Voorop staat dat alle kwetsbare mensen met dementie de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben, vindt ActiZ, mét de belangenorganisaties in dementie. Maar in veel regio’s is helemaal geen sprake van wachttijden voor Casemanagement. Ook deze regio’s dreigen straks belast te worden met de extra registratie.

Onderzoek HHM

Eerder berichtte ActiZ al over een onderzoek dat, in opdracht van VWS, onlangs gestart is door bureau HHM. In dit onderzoek wordt de huidige situatie van wachttijden en wachtlijsten in de diverse regio’s in kaart gebracht.

ActiZ pleit voor een meer gerichte aanpak in de regio’s waar de problematiek zich voordoet. Van Osch: “Dat is een strategie die de praktijk gaat helpen. Er is geen behoefte aan registraties die de kern van het probleem niet aanpakken.”

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin Schuldink_4K
1-DSC_0407-001

Laatste nieuws