nieuws

31 mei 2018Ondernemerschap, VVT Nieuws

Ministers voeren strakkere regie op administratieve lasten

Ministers Bruins en De Jonge zijn aanspreekbaar op het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg en zullen begin 2019 aan de Tweede Kamer verslag uitbrengen over de voortgang. Dit is een van de toezeggingen uit het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer over de administratieve lasten en regeldruk in de zorg. 

Regels schrappen niet voldoende

Verschillende Kamerleden willen dat dieper wordt gegraven naar de oorzaken van de regeldruk. Het wegnemen van regels alleen is niet voldoende: het gaat om wegnemen van een cultuur van wantrouwen, de verschuiving van proces naar outcome (‘value based health care’) en het voorkomen van weer nieuwe regels die leiden tot onnodige administratieve lasten. Hierin steunt de Tweede Kamer de opvattingen van ActiZ. 

De fractiewoordvoerders zijn tevreden met het voorgestelde VWS-actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ voor het terugdringen van administratieve lasten in de zorg en drongen bij beide bewindspersonen aan om de regie te nemen in de uitvoering.
Zonder actieve rol voor de ministers blijft het actieplan te vrijblijvend, zeker wanneer de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. Zowel een helder ijkpunt (‘wanneer is het actieplan van VWS geslaagd’) als goede monitoring (‘zonder extra administratieve last’) vinden zij cruciaal. 

Vertrouwensvisie

De bewindspersonen hebben ook toegezegd rond de begrotingsbehandeling (november 2018) te komen met een procesvoorstel voor een visie op vertrouwen. Daarnaast wil het ministerie concreet worden door per sector de belangrijkste knelpunten – benoemd door professionals zelf – aan te pakken en hier niet mee wachten tot de visie van VWS geheel is uitgewerkt. 

E-health en informatisering

In het Algemeen Overleg is ook uitgebreid stilgestaan over de inzet van technologie en informatisering. ICT kan een bijdrage leveren aan de vermindering van administratieve lasten, maar diverse fractiewoordvoerders houden de privacy van cliënten en bewoners – zeker aangewakkerd door de invoering van de AVG - in de gaten.
Ook hier was de vraag vanuit de Kamer of er voldoende regie vanuit de overheid is en niet te veel aan de markt is overgelaten.
De beide bewindspersonen hebben op dit punt toegezegd in de tweede helft van 2018 met een brief te komen over de visie op technologie en elektronische gegevensuitwisseling. Dit gaat onder meer over de verplichting om per 1 juli 2020 cliënten inzage te geven in hun dossier en het recht op een elektronisch afschrift.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws