nieuws

17 april 2018VVT Nieuws

Verduidelijking casemanagement

Het Zorginstituut heeft nu haar verduidelijking publiek gemaakt over haar standpunt wat betreft casemanagement binnen de zorgaanspraken. 

Deze verduidelijking was al in december opgesteld ten behoeve van de lopende discussies over aanspraak, prestatie en organisatie van (vormen van) casemanagement. De verduidelijking betreft alleen de voorwaarden en grenzen die de Zvw oplegt wil het ‘casemanagement’ vergoed kunnen worden via de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. De kern is dat het Zorginstituut casemanagement niet ziet als een aparte zorgvorm of aanspraak, maar als een integraal onderdeel van de generalistische zorg zoals huisartsen of (wijk)verpleegkundigen die plegen te bieden. Daarmee wordt de inhoud begrenst voor zover die vanuit de Zvw geboden kan worden. Het Zorginstituut constateert dat er geen heldere definitie voorhanden is, maar dat coördinatie, organisatie en regie daarin gemeenschappelijke elementen zijn. Voorts dat zorg en casemanagement vaak verweven zijn in de uitvoering. Dat is geen probleem zolang het maar binnen de aanspraak voor huisartsen- en verpleegkundige-zorg valt. De grens met Wmo-taken moet wel in het oog gehouden worden. Er moet dus in ieder geval een indicatie zijn voor ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden in verband met een behoefte aan geneeskundige zorg’ of voor ‘geneeskundige zorg’. Om verschillende redenen is het in de praktijk niet mogelijk om altijd een en dezelfde persoon de hulpverlener of het aanspreekpunt te laten zijn. Het is aan de lokale samenwerkingspartners hier op een passende manier mee om te gaan, aldus het Zorginstituut. 

In deze verduidelijking komen de volgende vragen aan bod:

  1. Wat verstaan we onder casemanagement?
  2. Is casemanagement een apart te onderscheiden zorgvorm?
  3. Wat onderscheid casemanagement dementie van andere vormen van casemanagement?
  4. Wanneer begint casemanagement?
  5. Ten laste van welk domein komt casemanagement?
  6. Wie mag casemanagement uitvoeren?
  7. Wat is er met het uitbrengen van het Expertisegebied dementie-verpleegkundige door de V&VN veranderd?
  8. Moet het casemanagement gedurende het hele ziekteproces door één en dezelfde persoon worden uitgevoerd? 

De moeite waard om eens goed door te lezen. ActiZ heeft in haar brief voor het verzameloverleg (Tweede Kamer) op 25 januari al een aantal aspecten benoemd waar het gaat om houdbare vormgeving van casemanagement dementie als onderdeel van de integrale wijkverpleging.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0407-001

Laatste nieuws