nieuws

10 april 2018Financiering, VVT Nieuws

Doorlooptijden CIZ weer op orde

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatiebesluiten weer tijdig af. De doorlooptijden zijn weer op orde. Dat meldt minister De Jonge aan de Tweede Kamer. 

Het CIZ heeft conform de wettelijke regels voor reguliere indicatiebesluiten maximaal 6 weken de tijd. Vorig jaar voor de zomer bleek dat het CIZ niet in alle gevallen tijdig een indicatiebesluit kon afgeven en waren de doorlooptijden te lang. Ook de Tweede Kamer maakte zich daar zorgen over, zie het bericht ‘Doorlooptijden en te lichte indicaties Wlz’. Inmiddels heeft het CIZ en minister De Jonge laten weten in de Voortgangsrapportage Wlz dat het percentage afgehandelde indicatiebesluiten op 96% ligt, net boven de door het CIZ gehanteerde norm van 95%. ActiZ is blij dat het CIZ de achterstanden heeft weggewerkt. 

Tevens werkt het CIZ aan het verbeteren van de kwaliteit van de indicatiebesluiten van het CIZ. Dat blijkt in de afgelopen periode verbeterd maar ligt nog onder de zelf gehanteerde norm van 95%. Het CIZ blijft werken aan zijn kwaliteitsprogramma. 

ActiZ heeft wederom de knelpunten van zorgorganisaties ingebracht bij het CIZ: er is sprake van lichte indicaties voor de zorg die geleverd moet worden en het moeizaam om over een zwaarder profiel te beschikken als de zorgvraag van de cliënt daar aanleiding toe geeft. Het blijft lastig voor ActiZ hier goed de vinger achter te krijgen. Het CIZ stelt dat de CIZ-beleidsregels goed worden toegepast en dat de beleidsregels niet zijn gewijzigd in de Wlz. ActiZ blijft zich inzetten om de knelpunten te bespreken met het CIZ, bijv. via concrete casuïstiek.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws