nieuws

spoedzorg-regionale-samenwerking-2
02 november 2016VVT Nieuws, Zorg

Eerstelijns verblijf is dé oplossing om de Spoedeisende hulp te ontlasten

In de uitzending van het programma De Monitor van de NCRV op zondag 30 oktober jl. kwam opnieuw naar voren dat steeds meer thuiswonende ouderen op de Spoedeisende hulp terecht komen, omdat het thuis niet meer gaat. ActiZ herkent dit en ziet dat de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen ook risico’s met zich meebrengt. Er is een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat deze groep ouderen wel thuis kan blijven wonen, maar ook – als het nodig is - een beroep kan doen op tijdelijke opvang en zorg. Want die zorg en ondersteuning bieden zorgorganisaties met eerstelijns verblijf.

 

De SEH posten raken overvol met ouderen die vallen, verward zijn of omdat hun mantelzorger overbelast is. SEH’s zijn hier eigenlijk niet voor bedoeld en er is een beter, persoonlijker en goedkoper alternatief. Veel zorgorganisaties bieden namelijk eerstelijns verblijf: een tijdelijke opvang als het thuis (even) niet meer gaat. Ouderen kunnen in een zorgorganisatie (bijvoorbeeld een verpleeghuis) herstellen en aansterken en krijgen daar goede, persoonlijke zorg. Onder andere door een specialist ouderengeneeskunde en het verpleegkundig en verzorgend team. Vaak kunnen mensen na een korte herstelperiode weer gewoon terug naar huis. Dit is een goede oplossing voor ouderen zelf én een minder dure dan een opname in een ziekenhuis. Bovendien ontlast het de SEH die eigenlijk ook niet voor deze zorg bedoeld is. Een win-win situatie waar veel ouderen inmiddels al (als het nodig is) gebruik van maken en die vanaf 2017 gelukkig onderdeel is van de basisverzekering (in de ZVW).

 

Zorgen over toename cliënten en betaalbaarheid zorg

In 2015 maakten al 26.000 cliënten gebruik van eerstelijns verblijf. Door de vergrijzing in Nederland en het feit dat steeds meer mensen tot op hoge leeftijd thuis wonen, is de verwachting dat dit aantal alleen maar stijgt. Eerstelijns verblijf is daarmee een cruciale en onmisbare schakel om langer thuis wonen mogelijk te maken. Zorgorganisaties van ActiZ proberen deze zorg op zoveel mogelijk plekken in Nederland (‘dichtbij huis’) te organiseren, maar doen een beroep op het ministerie van VWS en zorgverzekeraars om dit ook financieel mogelijk te blijven maken. Door nu en in de toekomst voldoende budget beschikbaar te stellen.

 

Uit onderzoek van ICSB onder zorgorganisaties blijkt dat het eerstelijns verblijf een belangrijke bijdrage heeft aan langer thuis wonen en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames. Dat is natuurlijk van maatschappelijk grote waarde, maar scheelt ook in zorggeld. Want een dag in verpleeghuis voor eerstelijns verblijf is veel minder duur dan opname in een ziekenhuis of op de SEH.

 

Maatschappelijk belang: wees niet ‘penny wise pound foolish’

Uit het onderzoek komt verder dat zorgorganisaties aangeven dat de budgeten voor dit jaar onder druk staan en dat de vrees is dat de vraag naar eerstelijns verblijf sterk toeneemt en het budget niet voldoende meegroeit. Dit zien we terug in de zorginkoop voor 2017. ActiZ vindt dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede ouderenzorg in Nederland en dat we daarbij niet ‘penny wise pound foolish’ moet zijn. Laten we vooral investeren in voorzieningen die duurdere zorg overbodig maken.

 

Een mooi voorbeeld is dat van Stichting Elisabeth in Breda. Bestuurder Jan Verbaal: “Wij hebben samen met Avoord en Surplus en in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis en de huisartsenposten in de regio een initiatief om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. Bij ons krijgen ouderen op een goede, passende plek de zorg die ze nodig hebben. En daarvoor zijn we 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en bieden we triage, opvang en behandeling. De resultaten zijn na een half jaar veelbelovend. We zien dat we kwetsbare ouderen kwalitatief beter kunnen helpen en hebben in korte tijd al een half miljoen euro aan ziekenhuiskosten bespaard. Het is dus belangrijk dat er voldoende financiering voor EersteLijns Verblijf (ELV) is. En dat baart ons wel zorgen: is er voldoende budget beschikbaar?”.

 

Ook de NOS besteedde op maandag 7 november aandacht aan dit onderwerp.

Laatste nieuws