nieuws

18 oktober 2016VVT Nieuws

Veel vragen overgangsregeling kapitaalslasten (NHC) eerstelijns verblijf 2015

Op dit moment ontvangt ActiZ diverse vragen over de overgangsregeling kapitaalslasten voor het eerstelijns verblijf. De NZa heeft inmiddels aangegeven de productie uitvraag Eerstelijns Verblijf ook mee te nemen in de nacalculatie 2015. En dit voor 2016 direct in het formulier mee te nemen zodat geen extra uitvraag nodig is.

Naar aanleiding van de diverse signalen van leden heeft ActiZ contact gehad over de ongelukkige wijze van uitvraag van de ELV productie. Deze is apart uitgevraagd en laat in het proces, waardoor veel leden een niet geheel correcte jaarrekening hebben.

De NZa heeft inmiddels een toelichting toegezonden aan alle aanbieders die een beschikking van de NZa hebben ontvangen. Wij brengen deze toelichting graag bij u onder de aandacht.

Het NZa beleid m.b.t. het overgangsregime kapitaalslasten voor het eerstelijns verblijf is vastgelegd in de Beleidsregel Invoering normatieve huisvestigingscomponent (NHC) en normatieve intenvariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders (CA-BR-1511c).

Laatste nieuws