nieuws

03 oktober 2018VVT Nieuws, Werkgeverschap

Herverzekering derde WW-jaar: stand van zaken

Bij het sluiten van het CAO-akkoord 2018-2019 op 7 mei 2018 is impliciet ook de herverzekering van het derde WW-jaar geregeld. FNV en CNV stelden vast dat deze afspraak al onderdeel was van de protocolafspraken uit de voorgaande CAO 2016-2018 en dat daaraan uitvoering zou worden gegeven. ActiZ ziet, met name gezien het huidige arbeidsmarktvraagstuk waar de VVT voor staat, geen meerwaarde in een reparatie van de wettelijke versobering van de WW. ActiZ en BTN vinden wel dat aan eenmaal gemaakte afspraken uitvoering moet worden gegeven. 

Om de herverzekering te regelen hebben sociale partners in de VVT zich aangesloten bij de stichting Private aanvulling WW en WGA (SPAWW). Deze stichting is door centrale werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de herverzekering van het derde WW-jaar landelijk te faciliteren. De uitvoering is in handen gelegd van Raet. SPAWW heeft een uitkeringsreglement vastgesteld en het Nederlandse bedrijfsleven is ingedeeld in een aantal sectoren. Voor elke sector wordt door de branches die zich als eerste melden met vakbonden een zogenoemde verzamel-cao afgesloten. Gezondheidszorg valt onder verzamel-cao 5. Door aansluiting bij de verzamel-cao en algemeen verbindend verklaring van deze cao voor de VVT, worden werkgevers en werknemers (leden en niet-leden) gebonden aan de uitvoeringsregeling van SPAWW. De AVV-procedure loopt momenteel en kan tegen het eind van het jaar zijn afgerond. SZW bepaalt en publiceert wanneer de regeling van kracht wordt voor de VVT. Met het ingaan van de regeling dienen werkgevers zich voor hun werknemers daarbij aan te sluiten. Wij berichten u binnenkort uitgebreid hoe dit in zijn werk gaat.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Paulfoto

Laatste nieuws