nieuws

03 juli 2019Werkgeverschap, Zorg

Enquête over de vraag naar physician assistants en verpleegkundig specialisten

Hoeveel physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) zijn in de toekomst nodig? Dat wil het Capaciteitsorgaan graag weten om eind dit jaar het ministerie van VWS en veldpartijen te kunnen adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor deze beroepsgroepen. Daarom roept het Capaciteitsorgaan op tot het invullen van een digitale enquête waarmee het een antwoord probeert te krijgen op deze vraag.

Mede vanwege het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde vindt ActiZ het van groot belang dat zoveel mogelijk leden deze enquête in te vullen. Uit de praktijk blijkt dat in de verschillende zorgsettings (MSZ, huisartsenzorg, wijkzorg, ELV, verpleeghuiszorg, revalidatiecentra en gehandicaptenzorg) grote verschillen zijn in de omvang en inzet van PA’s en VS’en. Ook de instroom in de opleidingen verschilt per sector. Het capaciteitsorgaan wil graag weten hoe deze verschillen zijn ontstaan en wat de toekomstverwachtingen zijn. Zijn de verschillen vooral te verklaren aan de hand van veranderingen in beleid en bekostiging, arbeidsmarktproblemen of door degenen die zijn betrokken bij het besluitvormingsproces over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en?

Onderbouwd advies

Om een goed advies uit te kunnen brengen zijn dat o.a. vragen waar het Capaciteitsorgaan graag antwoord op wil. Alleen dan kan het Capaciteitsorgaan een goed onderbouwd advies geven zodat nu en in de toekomst voldoende opleidingsplaatsen zijn. Wij stellen het op prijs als u wilt meewerken aan dit onderzoek door het invullen van de enquête. Wij verwachten dat het invullen maximaal 15 minuten duurt. U kunt de enquête starten door op deze link te klikken.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
anne lee edens

Anne Lee Edens

Karin de Poorter

Laatste nieuws