nieuws

02 juli 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

Doe mee en zorg voor betere aansluiting beroepsopleidingen voor volwassenen

Het beroepsonderwijs beter laten aansluiten bij de wensen en leerbehoeften van alle huidige medewerkers in de VVT en gehandicaptenzorg, zo’n 600.000, en van de vele nieuwe instromers is de uitdaging die ActiZ samen met andere partijen [*] heeft opgepakt. De huidige opleidingen zijn vooral gericht op jongeren. Volwassenen brengen andere vaardigheden, competenties en ervaringen mee en stellen andere eisen aan het onderwijs. Via leereenheden zorgen we voor maatwerk, flexibiliteit en landelijke erkenning van het beroepsonderwijs voor volwassenen. Want voldoende vakbekwame medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, is van doorslaggevend belang om de komende jaren de continuïteit en de kwaliteit van zorg en welzijn te waarborgen.

Zij-instroom en doorstroom bevorderen en betere werk/privé-balans

Door opleidingen in kleinere eenheden aan te bieden, wordt het aantrekkelijk om voor de zorg te kiezen of door te stromen naar een andere functie of branche. Via diverse pilots is al ontdekt wat de leereenheden in de praktijk betekenen voor mensen, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. De focus ligt op wat iemand al kan en wat iemand nog bij kan leren. Via de modulaire opzet zijn mensen sneller en beter inzetbaar. En zijn de mogelijkheden, buiten het volgen van de gehele beroepsopleiding, veel groter. Hierdoor wordt zij-instroom en doorstroom makkelijker en zijn werk-  en privéleven beter in balans te brengen.

Tijdens het congres Onderwijs op Maat, op 17 mei 2019, zijn de toepassingen van leereenheden en de eerste ervaringen toegelicht en is de stap gezet naar een landelijke implementatie van de leereenheden.

Meer weten over Onderwijs op Maat en de leereenheden?

Kijk op www.actiz.nl/beroepsopleidingen-voor-volwassenen

Meedoen

Meedoen met dit traject om beroepsopleidingen beter toegankelijk te maken voor en aan te laten sluiten bij volwassenen is mogelijk door samenwerking tussen het (regionale) werkveld en een of meerdere opleiders.

  • Sluit u (bij voorkeur) aan bij de RAAT in uw regio en bespreek daar uw deelname aan Onderwijs op Maat
  • Werkgever: bespreek deze aanpak van Onderwijs op Maat met uw opleider(s) en geef aan waarom u wilt deelnemen
  • Opleider: bepreek deze aanpak van Onderwijs op Maat met de werkgevers in uw regio en vraag wie wil deelnemen
  • Voor werkgevers/opleiders in de VVT: Neem contact op met Margriet Snellen (m.snellen@actiz.nl) of Devie Rusch (d.rusch@actiz.nl) voor nadere toelichting.

Vervolgstappen

Binnenkort kunt u zich aanmelden om de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de informatiebijeenkomsten. Andere vervolgstappen zijn:

  • Uitwerking van het projectplan voor de landelijke implementatie door betrokken partijen
  • Pilotregio’s leereenheden continueren hun projecten
  • Na de zomer: informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde regio’s (werkgevers en opleiders)
  • Mogelijkheid tot aanmelden voor geïnteresseerde regio’s. en

* ActiZ, VGN (Vereniging Gehandicapten Nederland), A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg), MBO Raad, NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Devie Rusch
1-DSC_0963

Laatste nieuws