nieuws

11 juni 2019

'De experimenteerprestatie ELV is voor ons heel belangrijk'

Maris (zorgverkoper) is werkzaam voor de Brabantse zorgaanbieder Groenhuysen. In een interview gaat ze in op de organisatie van de ELV-voorziening bij Groenhuysen.

Hoe organiseren jullie het eerstelijnsverblijf (ELV)?

‘Wij hebben verschillende doelgroepen voor ELV-voorzieningen. Daarbij kijken we grondig naar de zorgproblemen en de specifieke hulpvragen van de cliënten. Op basis daarvan richten we samen met de cliënten het zorgproces en de organisatie daaromheen in.’

Hoe gaan jullie om met spoedopnames? Neemt het aantal spoedopnames bij jullie toe of af?

‘Wij zagen in 2017 een toenemende vraag naar spoedopnames van cliënten. Toen werd er al gewerkt met een aantal Wlz-crisisbedden, maar gezien de toenemende acute vragen vanuit de thuissituatie is een plan opgesteld om dit beter te organiseren. Hieruit is de pilot Eerste hulp kwetsbare ouderen uit ontstaan, waarbij alle spoedopnames via een centraal proces georganiseerd worden en het flexibel op kunnen nemen centraal staat. De pilot is opgezet in samenwerking met het ziekenhuis en de zorgaanbieder. Hierbij stond de vraag centraal hoe we ziekenhuisopnames konden voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt over aanmelding en afspraken over beschikbaarheid. Bijvoorbeeld: altijd twee bedden gereserveerd voor spoed.'

'Ook hebben we een aantal standaard triagevragen opgesteld, waarbij een belangrijk criterium de behandelindicatie is. Als er echt sprake is van een kwetsbare situatie, dan is een opname voor een spoedbed geïndiceerd.'

Waar komen de meeste cliënten met zo’n indicatie vandaan?

'Cliënten die moeten worden opgenomen, komen veelal via huisartsen en SEH’s bij ons terecht. En een enkele keer na eerder te zijn opgenomen in het ziekenhuis.'

Hoe lang verblijft een cliënt gemiddeld bij jullie op de ELV?

‘Iemand wordt opgenomen voor een periode van maximaal twee weken. De specialist ouderengeneeskunde (SO) speelt in die periode een belangrijke rol. Hij of zijn brengt door middel van diagnostiek in beeld wat er nodig is aan interventies om iemand zo snel mogelijk weer terug naar huis te kunnen laten keren. Het behandelplan omvat niet alleen de te nemen stappen tijdens de opname, maar richt zich juist ook op het behandelplan bij ontslag naar huis. Huisartsen en wijkverpleegkundigen zijn altijd betrokken, de SO heeft de regie op het behandelplan.’

Waar gaan de meeste cliënten naartoe na de ELV-opname?
‘Ongeveer zestig tot zeventig procent gaat terug naar huis na 10 tot 14 dagen. De overige cliënten stromen door naar het verpleeghuis met een Wlz-indicatie. Een klein aantal overlijdt en af en toe gaat er een cliënt door naar een instelling voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Als er sprake is een mogelijke Wlz-indicatie, is dat meestal snel duidelijk en dan wordt alsnog Wlz crisis aangevraagd.’

Maken jullie samenwerkingsafspraken met andere partijen?

‘Samen met CIZ hebben wij procesafspraken gemaakt over indicatiestelling. Voor deze groep is de indicatiestellingtijd verkort naar maximaal  binnen 2 weken. Met de gemeente wordt er gekeken naar samenwerkingsafspraken, daar wordt wel over gesproken in het samenwerkingsverband, maar daar zijn nog geen vergaande afspraken mee. En er zijn voor 2019 aparte afspraken gemaakt met 2 grootste zorgverzekeraars in de regio voor triage bedden binnen de experimentprestatie ELV.'

Welke zaken rondom ELV worden er specifiek gemonitord?
'Denk aan de zorg voorafgaand aan opname, was er al wijkverpleging betrokken? Wat is het beeld van de huisarts? Dus van welke zorg was er sprake en welke zorg is nodig wanneer iemand terug naar huis gaat. Andere punten die worden gemonitord:

  • tijd van aanmelding tot tijd dat iemand van de afdeling komt;
  • Het aantal behandeluren; gemiddeld zien we dat vooral de SO en de medewerker klantbureau voor transmurale begeleiding intensief betrokken zijn. Daarnaast vaak fysiotherapie voor transfers.'

Welke type bedden zijn er precies?

‘Naast de spoedbedden zijn er nog twee andere afdelingen waar vormen van eerstelijnsverblijf aangeboden worden. We hebben ongeveer tien bedden voor observatie en gerontopsychiatrie. Bij cognitieve problemen, weten we niet altijd goed wat er aan de hand is. We zoeken de samenwerking met GGZ om dit goed op te vangen en te begeleiden. Daarnaast hebben we een herstelafdeling, met verschillende ligduren. Dit betreft vaak cliënten die na een ziekenhuisopname verder moeten herstellen of juist moeten aansterken voordat ze naar een GRZ-instelling gaan. Veelal  na een ziekenhuisopname en soms voorliggend aan GRZ.'  

'We zien nog zeker verbetermogelijkheden voor met name de cliënten op de herstelafdeling. De experimenteerprestatie ELV is voor ons heel belangrijk om goed te kunnen kijken naar de verschillende doelgroepen en naar wat per doelgroep werkt.’

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
anne lee edens

Anne Lee Edens

Laatste nieuws