nieuws

27 februari 2017VVT Nieuws, Wet en regelgeving

AmvB Wmo gepubliceerd in Staatsblad, ActiZ toetst criteria

Donderdag 23 februari 2017 is de AmvB Wmo in het Staatsblad gepubliceerd. Deze AmvB stelt regels aan gemeenten en zorgorganisaties bij de totstandkoming van tarieven in de uitvoering van de Wmo. De tekst die nu is gepubliceerd wijkt op onderdelen af van eerdere teksten die we hebben gezien. Daarom gaan we op korte termijn zelf en met cao-partijen toetsen of deze AmvB voldoet aan eerder gestelde criteria die we in de cao hebben afgesproken.

Reële tarieven Wmo

Zoals u weet, zijn wij al jaren lang bezig om ervoor te zorgen dat ook in de Wmo reële tarieven worden betaald voor de zorg die u als zorgorganisatie levert. Ons uitgangspunt bij de AmvB is dan ook altijd geweest dat bij Wmo-aanbestedingen onder andere de cao-lonen, reiskosten en indexatie gehanteerd worden bij de vaststelling van de tarieven.

Toetsing criteria

Zoals gezegd, moeten we -om na te gaan of de AmvB voldoet aan de criteria die in de cao zijn opgenomen- nu eerst tot een inhoudelijke en juridische beoordeling komen van de AmvB. Dat doen we deze week. Vervolgens toetsen we dit ook met cao-partijen. Pas als dat het geval is, en als de cao algemeen verbindend is verklaard, kan de nieuwe loonschaal ingevoerd worden.

De inhoudelijke beoordeling van ons en toetsing aan de cao-afspraken vindt zo snel mogelijk (in de komende weken) plaats. We houden u op de hoogte van het verdere verloop. 

Inwerkingtreding AmvB

De AmvB is van toepassing op nieuwe aanbestedingen. Gestreefd wordt naar een inwerkingtreding met ingang van 1 juni 2017.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Remco Rog

Laatste nieuws