nieuws

28 mei 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen: belangrijke wijzigingen

Dinsdag 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De wet gaat op 1 januari 2020 in en bevat een aantal belangrijke wijzigingen voor de WW-premie, het ontslagrecht en de ketenbepaling.

In het najaar organiseren wij informatiebijeenkomsten over de consequenties van de WAB voor leden van ActiZ.

WW-premie

Vanaf 2020 zal er onderscheid gemaakt worden tussen vaste contracten (met een vast salaris) en flexibele contracten (tijdelijke contracten en vaste contracten met een variabel salaris). Over de flexibele contracten moet 5 procentpunt meer WW-premie worden betaald. Dit geldt voor de tijdelijke contracten, de min-max-contracten, de oproepcontracten, maar ook voor de vaste contracten met een vast aantal uur, als er meer dan 30% meerwerk wordt uitbetaald.

Ontslagrecht

De WAB introduceert de cumulatiegrond voor ontslag. Het is niet meer nodig om volledig te voldoen aan één van de ontslaggronden, maar een optelsom van omstandigheden kan ook voldoende reden zijn voor ontslag. In dit geval kan er naast de transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding ook nog een extra vergoeding worden toegekend, ter hoogte van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Transitievergoeding vanaf de eerste dag

Op dit moment heeft een medewerker pas recht op transitievergoeding als hij 2 jaar in dienst is geweest, vanaf volgend jaar geldt het recht vanaf dag 1. Maar de transitievergoeding zal voor ieder jaar 1/3 maandsalaris zijn, ook bij dienstverbanden langer dan 10 jaar.

Ketenbepaling wordt uitgebreid

De ketenbepaling wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar. De termijn tussen twee contracten om de keten te doorbreken blijft 6 maanden. 

Andere regels oproepkrachten

Een oproepkracht of iemand met een min/maxcontract is alleen verplicht te werken als hij minimaal 4 dagen van tevoren is opgeroepen. Wordt er binnen 4 dagen voor de dienst afgezegd, dan moet deze toch worden uitbetaald.

Na 12 maanden is de werkgever verplicht de werknemer een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt. Zolang de werkgever dit aanbod niet doet, heeft de werknemer recht op loon over dit aantal uren.

Meer informatie vindt u op de website van de Eerste Kamer

fem-korsten

Laatste nieuws