nieuws

07 mei 2019Ondernemerschap, VVT Nieuws

Verlenging aanmelding proeftuinen programma InZicht

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op zoek naar enthousiaste koplopers die aan de slag willen met versnelling van digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. VWS publiceerde op TenderNed een aanbesteding voor 17 proeftuinen binnen het programma InZicht. De inschrijftermijn is nu verlengd tot 27 mei. Lees alle informatie op TenderNed.

Programma InZicht

InZicht is het programma van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg helpt versnellen. Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg.

Proeftuinen geven ruimte voor innovatie

Binnen InZicht richt versnelling van digitale gegevensuitwisseling zich op drie toepassingen: Persoonlijke Gezondheidsomgeving, eOverdracht en Medicatieoverdracht. In proeftuinen worden per toepassing vraagstukken op het gebied van techniek, informatie en zorgproces beproeft. U onderzoekt, experimenteert, brengt kinderziektes in kaart en bedenkt oplossingen. En toetst of die oplossingen in de praktijk echt werken. 

Wat is een proeftuin?

U werkt in een proeftuin in een klein team van organisaties die in een zorgketen samenwerken. Bijvoorbeeld uw verpleeghuis met wijkverpleging, ziekenhuis of huisarts. Met gebundelde deskundigheid en energie zet u binnen zes maanden de sector aan het denken. Zo zet een proeftuin de versnelling voor de hele sector in gang. En maakt duidelijk wat de sector nodig heeft voor veilige en eenduidige digitale uitwisseling van gegevens.

Kijk mee: zo werkt inschrijven op een proeftuin

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst op 23 april is veel informatie gedeeld over de inschrijving op TenderNed. 

Bekijk de film met de uitleg over de inschrijving

Inschrijven proeftuin? Maak tijdig een account aan

Is uw interesse aangewakkerd of wilt u meer weten? Lees alle informatie op TenderNed.
Om in te kunnen schrijven op een proeftuin heeft u een account met eHerkenning nodig. Zorg ervoor dat u dat tijdig aanmaakt. U kunt in de TenderNed-omgeving ook weer vragen stellen.

Geen proeftuin?

Op TenderNed ziet u de proeftuinverdeling in regio’s. Komt u niet aanmerking voor een proeftuin in uw regio? Dan kunt u overwegen te starten met het eerste onderdeel van de regeling InZicht (analysefase). Informatie hierover vindt u op www.dus-i.nl.

Meer weten over het programma InZicht? Lees de ledeninformatie op actiz.nl

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Annemiek Mulder

Annemiek Mulder

Laatste nieuws