nieuws

07 mei 2019VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Minister praat BoZ-partijen bij over stand van zaken overgangsregeling wet BIG II

De werkgeversorganisaties in de zorg, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg, zijn op 24 april door minister Bruno Bruins (Medische zorg) bijgepraat over de stand van zaken rond de overgangsregeling voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige. Aanleiding voor het overleg is het advies van een technische commissie over hoe de overgangsregeling voor de zittende groep verpleegkundigen eruit moet komen te zien.

De technische commissie, onder leiding van Pauline Meurs, is in de zomer van 2018 op verzoek van het ministerie van VWS gestart. Zij kreeg de opdracht een aantal opleidingen te beoordelen in het kader van de overgangsregeling die hoort bij de opname van de regieverpleegkundige in de wet BIG II. Mede op basis van dit advies neemt de minister een besluit over wie van de zittende groep verpleegkundigen toegang krijgt tot het nieuwe beroep en op welke termijn zij zich als zodanig moeten registreren.  

In gesprek met veldpartijen

Het ministerie van VWS heeft het advies van de commissie-Meurs ontvangen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Bruins aangegeven eerst met de veldpartijen in gesprek te willen voordat hij zijn standpunt inzake de overgangsregeling inneemt. Tijdens het overleg van 24 april hebben de BoZ-partijen, waartoe ook ActiZ behoort, aangegeven met hun achterban in beraad te zullen gaan over het advies. Via de themacommissie Arbeid formuleert ActiZ op korte termijn een bestuurlijk standpunt. Ook gaan de BoZ-partijen met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijke reactie op het advies te komen.

De minister verwacht zijn beleidsstandpunt en het rapport van de commissie Meurs voor het komende zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. Op dat moment wordt ook het rapport openbaar gemaakt.

Meer informatie over het nieuwe beroep van regieverpleegkundige vindt u in onze eerdere berichtgeving.

 

 

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin de Poorter

Laatste nieuws