nieuws

07 mei 2019Financiering, VVT Nieuws

Contouren zorginkoop Wlz 2020 beschikbaar

Het landelijke Wlz inkoopkader 2018 – 2020 blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen voor de zorginkoop 2020. Daarvoor komen zorgkantoren op 29 mei 2019 met een Aanvulling op het inkoopbeleid. Dit staat in de Contouren Zorginkoop zorgkantoren Wlz 2020 die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben gepubliceerd. Uit de contouren blijkt dat de NHC/NIC in 2020 voor 100% wordt vergoed.

Samen waarde toevoegen voor klanten

ZN/zorgkantoren vinden het van belang dat de langdurige zorg goed aansluit op de persoonlijke levenssituatie van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Met zorgaanbieders delen ze de doelstelling om voor klanten mogelijk te maken dat zij het leven zo veel mogelijk kunnen leiden zoals zij dat het liefst willen. Vanuit deze doelstelling is het inkoopbeleid voor de periode 2018 – 2020 opgesteld. Dat beleid blijft van toepassing. De nieuwe ontwikkelingen volgen in een Aanvulling die zorgkantoren op woensdag 29 mei 2019 publiceren. De Contouren Zorginkoop zorgkantoren Wlz 2020 ‘Samen waarde toevoegen voor klanten’ heeft ZN al wel inzichtelijk gemaakt.

Eerste contouren zorginkoop

In de ZN-notitie staan de eerste contouren voor de Wlz zorginkoop 2020:

  • De kwaliteitskaders zijn de basis voor de dialoog over kwaliteitsverbetering voor de klant. Zorgkantoren continueren de dialoog over de kwaliteitskaders. Daarvoor worden voor de sector V&V onder meer de kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen betrokken.
  • Voor verpleeghuiszorg zijn ook voor 2020 extra middelen beschikbaar om het kwaliteitskader te ontwikkelen. Voor de inzet van de extra middelen dienen zorgaanbieders in de kwaliteitsplannen een financiële onderbouwing op te nemen. Alleen zorgaanbieders die plannen indienen voor extra zorgpersoneel en/of willen investeren op de overige thema’s komen in aanmerking voor extra middelen.
  • Zorgkantoren continueren het beleid rondom NHC/NIC. In 2020 hanteren zorgkantoren voor de NHC/NIC een tariefpercentage van 100%.
  • Zorgkantoren hebben meer aandacht voor innovatieve technologie. Zorgkantoren kiezen ervoor in dialoog met zorgaanbieders de innovatiekracht te stimuleren, deelname aan regionale innovatieplatforms te stimuleren en het leren van koplopers aan te moedigen.
  • Zorgkantoren publiceren op 29 mei 2019 een addendum met de hoofdlijnen van de aanvullingen op he inkoopbeleid 2019. In de contouren staat het voorlopige tijdspad van de Wlz-zorginkoop.

Inzet ActiZ

ActiZ vindt het een goede zaak dat de NHC/NIC in 2020 voor 100% wordt vergoed en niet onderhandelbaar is. In de aankomende weken moet nog over veel zaken besluitvorming plaatsvinden, alvorens zorgkantoren het inkoopbeleid 2020 kunnen publiceren. ActiZ vindt het van belang dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bedoeling van het Kwaliteitskader, dat er ruimte is voor maatwerk bij de extra middelen voor verpleeghuiszorg en het perspectief op de toekomstige tarieven inzichtelijk is.

ActiZ organiseert in mei vier regionale informatiebijeenkomsten over de zorgcontractering. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor geïnteresseerden. 
Zoals andere jaren analyseert ActiZ het inkoopbeleid 2020 van de afzonderlijke Wlz-uitvoerders. Deze analyses komen voor de leden beschikbaar op de ActiZ-site.

Herma_klein

Laatste nieuws