nieuws

24 januari 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorginstituut neemt Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op in Register

Zorginstituut Nederland oordeelt positief over de ingediende Personeelsnorm voor verpleeghuizen. Ze neemt de Personeelsnorm daarom op in haar Register, de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland. In december diende de Stuurgroep Kwaliteit Verpleeghuiszorg (met o.m. ActiZ, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland) de plannen in.

De Personeelsnorm geeft kaders om te komen tot voldoende en bekwaam personeel in verpleeghuizen. Zorgbestuurder Frank van der Linden van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg: “De sleutel voor goede zorg ligt niet in één kwantitatieve norm, maar bij een verantwoorde personeelssamenstelling, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de bewonersgroep. Niet alleen voldoende medewerkers, maar ook de juiste mix aan competenties van medewerkers. Dat is minstens zo belangrijk.”

Instrumenten voor het goede gesprek

De Personeelsnorm voorkomt nieuwe bureaucratie en zinloze invullijstjes, maar moet organisaties helpen bij het vaststellen wat goede zorg is hun hun situatie, rekening houdend met wat mogelijk is. Een palet aan praktische instrumenten kan het gesprek tussen professionals, bestuurders en organisaties op elk niveau faciliteren over de personeelsbezetting. De instrumenten zijn te vinden op de website Zorginzicht en de website Waardigheid en Trots- Thuis in het Verpleeghuis.

Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws