nieuws

21 januari 2019Wonen

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) open per 1 maart 2019

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en gaat open voor aanvragen per 1 maart a.s. ActiZ is blij dat deze langverwachte regeling er nu is. U kunt zich nu aanmelden voor een informatiebijeenkomst, georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 14 februari.

ActiZ is blij met deze regeling. Dit kan echt een impuls geven. In de brief van de Minister staat vermeld dat de regeling niet geldt voor projecten die ziekenhuisverplaatste zorg bieden. ActiZ gaat er vanuit dat hiermee bedoeld wordt dat het geen projecten mogen zijn die onder de afbouwregeling ziekenhuis-infrastructuur vallen.

Meer informatie over de regeling vindt u op de RVO-website. U kunt daar terecht met vragen over de regeling en de regelingstekst, zodra deze is gepubliceerd. SET gaat per 1 maart open voor aanvragen.

Informatiebijeenkomst

Op 14 februari van 15-18 uur is er een informatiebijeenkomst over SET bij RVO in Den Haag. U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier.

 

Vragen

Voor vragen over SET kunt u terecht bij afdeling klantcontact (088 042 42 42).

1-DSC_0443

Laatste nieuws