nieuws

21 januari 2019Informatisering

Versnellingskamers Informatisering: wat levert het op?

In de zomer van 2018 is ActiZ gestart met het begeleiden van ‘versnellingskamers’: een tweedaagse workshop waarin een of meer zorgorganisaties (leden van ActiZ) met elkaar en met partners uit hun netwerk stappen zetten om te komen tot het elektronisch uitwisselen van gegevens met hun cliënten en met elkaar. U vindt de eerste 6 actieplannen hier

Door een ‘versnellingskamer’ door te maken, bent u goed voorbereid op het komende versnellingsprogramma ‘InZicht’ dat vanaf maart 2019 opengesteld wordt. De brief ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ van minister Bruins van 20 december 2018 onderstreept het belang van onze inzet op dit thema en de minister kondigt hierin wettelijke maatregelen aan.

Lees de reactie van ActiZ op deze brief.

Drie koplopers verder als proeftuin

De eerste ‘versnellingskamers’ gaan door als proeftuin in het kader van ‘InZicht’. Sinds 1 januari 2019 zijn drie regio’s ‘proeftuinen’ geworden, namelijk ZO-Friesland (Alliade), Twente (CarintReggeland) en Achterhoek (Sensire) in samenwerking met ziekenhuis of huisartsen. Zij werken aan de hand van het actieplan wat in de ‘versnellingskamer’ is opgesteld aan het introduceren van een Persoonlijke GezondheidsOmgeving voor cliënten. Verschillende aspecten spelen een rol bij het introduceren van en daadwerkelijk gaan werken met PGO’s:

  • regionaal samenwerken, afspraken maken
  • het inbouwen van informatiestandaarden in de ECD’s
  • het vertrouwd maken van de medewerkers met het gestandaardiseerd registreren
  • het aansluiten op een elektronische ‘snelweg’ om de informatie uit te kunnen wisselen
  • het kiezen van een of meerdere PGO’s om cliënten deze te kunnen aanbieden (tot cliënten zelf een PGO hebben en de rollen omdraaien: de cliënt gaat in de toekomst een PGO aan de zorgverleners ‘aanbieden’ met het verzoek de gegevens hierin te uploaden) 

De ervaringen in deze proeftuinen geven mede vorm aan het versnellingsprogramma ‘InZicht’.

Ook meedoen?

Wilt u zich aanmelden voor een versnellingskamer of wilt u ook proeftuin worden op één van de drie thema’s (PGO, verpleegkundige overdracht en overdracht medicatiegegevens)? Laat het weten aan Annemiek Mulder, senior beleidsadviseur a.mulder@actiz.nl of bel 06-25007952.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Annemiek Mulder

Laatste nieuws