nieuws

10 december 2018VVT Nieuws, Wonen

Onderzoek brandveiligheid gevels van zorggebouwen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemeenten opgeroepen om de brandveiligheid van gevels van risicopanden te inspecteren en zo nodig te ‘handhaven’. Onder risicopanden vallen in ieder geval ook zorginstellingen. De aanleiding hiervoor is de brand in de Londense Grenfell Tower vorig jaar zomer.  

De minister heeft alle gemeenten hierover een brief gestuurd. De inventarisatie beperkt zich tot gebouwen met gevels waarvan de buitenzijde niet van beton of baksteen is en het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 13 meter met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een woonfunctie voor zorg, een celfunctie of een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied. 

Proces

De gemeentelijke Bouw- en woningtoezicht moet inventariseren welke gebouwen gecontroleerd moeten worden. Het ministerie heeft een risicoanalysetool brandveiligheid ontwikkeld, waarmee de gebouwen categorie groen, oranje of rood kunnen krijgen. De gemeente gaat in overleg met de eigenaren van gebouwen die rood of oranje scoren. Als de score van een gebouw rood of oranje blijft na overleg en nadere informatie, verzoekt de gemeente de eigenaar om een nader onderzoek te laten uitvoeren of de gevels voldoen aan het Bouwbesluit. Indien nodig wordt onderzocht of de gevels wel voldoen aan het Bouwbesluit. 

Voor het onderzoek of een gevel voldoet aan het Bouwbesluit laat BZK een Handreiking beoordeling brandveiligheid gevels opstellen die gebruikt kan worden bij deze beoordeling. De handreiking zal naar verwachting januari 2019 beschikbaar zijn. In een uiterste geval kan de gemeente handhavend optreden.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws