nieuws

19 december 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ pilot lerend vermogen

Kunnen wij onszelf een lerende organisatie noemen? En hoe weten we dat? Daarover gaat een pilot bij ActiZ waarin de methode ‘Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen van de organisatie ‘ wordt uitgeprobeerd. Meer weten daarover? Meedoen? Lees dan verder. Een aantal zorgorganisaties zijn u al voor gegaan!

 1. Waarom wil je zicht en grip leren in de organisatie?
 2. Informatie over de pilot zicht en grip op lerend vermogen
 3. Acht organisaties doen op eigen wijze mee
 4. U kunt nog meedoen
 5. Een leerbijeenkomst op 7 februari 2019
 6. Onderzoekers en begeleiders van de pilot
 7. Contactpersoon van ActiZ 

1. Waarom wil je zicht en grip op leren in de organisatie?

Van de organisaties die meedoen aan de pilot hebben we daarover al het een en ander geleerd. Zicht en grip krijgen op lerend vermogen is bijvoorbeeld zinvol en bruikbaar om:

 • Opleidings- of leerbeleid te ontwikkelen of te evalueren. Sluit dat aan bij hoe medewerkers en teams willen en kunnen leren en zich ontwikkelen? Faciliteert de organisatie dat op de goede manier?
 • Een proces van ‘zelforganisatie’ of ‘zelfsturing’ kracht bij te zetten en met medewerkers en teams in gesprek te gaan over: hoe kunnen we zelf de verantwoordelijkheid pakken voor leren en ontwikkelen, als individuen en als team en wat hebben we daarvoor van de organisatie nodig?

2. Informatie over de pilot zicht en grip op lerend vermogen

De methode zelfevaluatie is ontwikkeld in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (zie nieuwsbericht Zichtbaar maken lerend vermogen van organisaties voor toezicht). De pilot is gestart in september 2018 en loopt tot 1 april 2019. Doel is om in de praktijk een methode uit te proberen. Het handvat om de zelfevaluatie uit te voeren vindt u hier. De methode is samen met de praktijk ontwikkeld. Nu wordt die uitgeprobeerd in de praktijk. Wat we willen weten uit de pilot: is de methode Zelfevaluatie zinvol, werkbaar en bruikbaar in de praktijk? Meer informatie over doelen en aanpak in de pilot vindt u hier.

3. Acht organisaties doen op eigen wijze mee

Aan de pilot doen een aantal organisaties mee. Zij brengen de Zelfevaluatie in praktijk, ieder op een manier die past bij hun eigen situatie. In de ene organisatie gaat één team van één locatie met de zelfevaluatie aan de slag. Een andere organisatie gebruikt de zelfevaluatie in meerder teams van meerdere locaties.

Vanuit deze praktijkervaringen wordt informatie gehaald om het gebruik van de methode te toetsen en zo nodig aan te passen.

4. U kunt nog meedoen

U kunt nog meedoen met de pilot door zelf met een onderdeel van de methode Zelfevaluatie aan de slag te gaan. U kunt bijvoorbeeld:

 • Aan de hand van de ‘praatplaat voor medewerkers’ een gesprek stimuleren over ‘leren en ontwikkelen’. Dat kan allerlei soorten teams betreffen: een groep zorgmedewerkers bijvoorbeeld, een multidisciplinair team, een management team of een PAR of VAR (professionele - of verpleegkundige adviesraad). Maar ook: een groep aandachtsfunctionarissen of een andere groep medewerkers uit de organisatie.
 • Aan de hand van de vragen voor cliënten of familie zicht en grip krijgen op hoe van hen wordt geleerd. Merken zij daar wat van? En wat dan? Een dergelijke gesprek kan – zo veronderstellen wij – gevoerd worden met cliënten of naasten door iedereen uit de organisatie die over gespreksvaardigheden beschikt. Dat zou ook een lid van de cliëntenraad kunnen zijn.

5. Een leerbijeenkomst op 7 februari

Voor organisaties die aan de slag zijn met (een onderdeel van) de zelfevaluatie is er op 7 februari 2019 een leerbijeenkomst. Hoe zijn organisaties aan de slag? Welke tips en adviezen kunnen zij elkaar geven? En wat is de conclusie tot nog toe: is de methode zinvol, bruikbaar en werkbaar?

We hebben plaats voor 50 deelnemers. Dat zijn in ieder geval mensen van de acht pilot organisaties. Als u concrete plannen heeft om met (een onderdeel van) de zelfevaluatie aan de slag te gaan of als u al aan de slag bent met de methode, meldt u zich dan snel aan bij een van beide onderzoekers/begeleiders. U krijgt dan z.s.m. te horen of er nog plaats is.

6. Onderzoekers en begeleiders van de pilot; Aanmelden

Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met:
Marie-Josée Smits, smits@zorgessentie.nl; 06 17401027
Désirée Bierlaagh, d.bierlaagh@cczorgadviseurs.nl; 06 22409521 

7. Contactpersoon bij ActiZ

Gerdienke Ubels, g.ubels@actiz.nl, 085 – 0772017 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0911

Gerdienke Ubels

Laatste nieuws