nieuws

01 november 2018VVT Nieuws, Werkgeverschap

Wervingscampagne Ik Zorg vraagt om nauwe samenwerking in de regio

Op donderdag 1 november 2018 werd de landelijke campagne Ik Zorg gelanceerd. In de campagne laten meer dan 600 mensen zien hoe veelzijdig werken in zorg en welzijn is. Door hun enthousiasme kunnen zij mensen, die nu niet denken aan een baan of opleiding in de zorg, inspireren en enthousiasmeren voor de zorg. Met www.ontdekdezorg.nl, een landelijk telefoonnummer en een chatmogelijkheid worden geïnteresseerden te woord gestaan en verder begeleidt. Dat is hard nodig, want de komende jaren hebben we meer dan 120.000 mensen via zij-instroom nodig.

Ik zorg ontdek de zorg vierkant paars 200px

ActiZ zet zich onder andere in voor een sluitende aanpak in de regio ‘van interesse-naar kans-naar baan’, voor de oriëntatiebaan en natuurlijk door leden te stimuleren om mee te doen met de campagne. Nagenoeg alle leden zijn actief bezig met werven en opleiden om goede zorg te kunnen blijven bieden. In ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ zijn de ervaringen van 45 organisaties gebundeld.

Samenwerking in de regio

Om geïnteresseerden goed op te vangen is regionale- en lokale samenwerking cruciaal. Mensen die geïnteresseerd zijn geraakt door de campagne Ik Zorg, worden via ontdekdezorg.nl doorgeleid naar een Regionaal contactpunt. Daar krijgen belangstellenden informatie over werken en leren in de zorg, een uitnodiging voor banenmarkten en eventueel een loopbaanadvies via het project Sterk in je Werk. De Regionale Contactpunten krijgen een belangrijke coördinerende rol in het opvangen en begeleiden van belangstellenden naar werkgevers in zorg en welzijn.

Belangrijk is dat werkgevers in de zorg geïnteresseerden een warm welkom bieden, ook als mensen niet direct inzetbaar zijn in de eigen organisatie. Want misschien is er wel een passende baan in een andere zorgbranche of bij een collega-instelling. Het personeelstekort loopt op en de zorgsector heeft heel veel zij-instromers en herintreders nodig. Als werkgevers in zorg en welzijn gezamenlijk optrekken en samenwerken, kunnen zij de vijver vergroten en de hoeveelheid vacatures drastisch verminderen. 

Meedoen met de campagne?

Download de toolkit en gebruik #IkZorg
Verwijzen naar de website: www.ontdekdezorg.nl
Verwijzen naar het regionale contactpunt
Verwijzen naar het project Sterk in je Werk: www.sterkinjewerk.nl

Ik Zorg is een samenwerking van het ministerie van VWS, branche- en beroepsverenigingen en werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector Zorg en Welzijn, waaronder ActiZ. De campagne is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg.

Jacqueline Donga

Jacqueline Donga

Laatste nieuws