nieuws

26 november 2018Kwaliteit

Ruim 1000 zorgprofessionals bijeen voor aanpak antibioticaresistentie in ouderenzorg

In het kader van de Europese Antibiotica Bewustwordingsdag organiseerde het ministerie van VWS samen met Vilans en het RIVM het congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’. Op 19 november kwamen ruim 1000 zorgprofessionals bijeen om zich in te zetten voor een gezamenlijke aanpak tegen antibioticaresistentie.

Onderzoek resistente bacteriën in verpleeghuizen

Dit jaar is een onderzoek (PuntPrevalentie Onderzoek) gestart naar de mate waarin resistente bacteriën aanwezig zijn bij verpleeghuiscliënten. Veel verpleeghuislocaties hebben ingeschreven. De eerste resultaten zijn tijdens het congres gedeeld. In het plenaire deel van het programma vertelde de directeur van het Centrum Infectieziekte-bestrijding van het RIVM dat uit de voorlopige analyse blijkt dat het aantal verpleeghuisbewoners dat een resistente bacterie bij zich draagt ongeveer evenveel is als bij de Nederlandse bevolking, namelijk 1 op de 13 personen. Daarnaast was het goed nieuws dat bacteriën die resistent zijn tegen de meeste gebruikte antibiotica helemaal niet werden gevonden bij de onderzochte cliënten.
Tot het eind van dit jaar worden in het kader van deze studie nog een aantal verpleeghuisbewoners onderzocht. De definitieve resultaten en de conclusies worden daarna verwacht. 

Meer weten over dit onderzoek? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van het RIVM. 

Praktijkverhaal Zorggroep Noord-west Veluwe

Margreeth Kasper presenteerde als bestuurder een openhartig verhaal over hoe de zorggroep -waar zij destijds net bestuurder was- ermee omging toen zij met een MRSA uitbraak werden geconfronteerd. Samenvatting in 1 kreet: wel zorgisolatie maar geen sociale isolatie!
Een praktijkpanel, bestaande uit 2 specialisten ouderengeneeskunde, een deskundige infectiepreventie en een verpleegkundige, kleurde het verhaal nog verder in door vervolgens heel concreet in te gaan op de impact op de werkvloer van een dergelijke uitbraak. Dit werd erg gewaardeerd door de aanwezigen. 

Workshops

Soms is het nodig om extra maatregelen te nemen als er resistentie wordt gevonden. De verschillende hygiënemaatregelen en andere onderwerpen kwamen aan bod in 23 workshops, waarin de professionals met elkaar ervaringen konden wisselen.
Zo is en blijft het nodig dat de zorgprofessionals zich bewust zijn van goede handhygiëne en elkaar aanspreken om dit goed te doen. Ook dit blijft een belangrijk thema. 

Meer informatie en tools vindt u op de website: www.resistentiepreventie.nl 
Meer weten over hygiëne? Kijk op het Kennisplein ZorgvoorBeter 

Informatie over het congres

Alle informatie omtrent het congres treft u hier aan.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws