nieuws

28 november 2018Ondernemerschap, VVT Nieuws

In 15 schrapsessies naar meer tijd voor zorg

Administratieve lasten zorgen vaak voor frustraties en onvrede. Want de meeste mensen die in de zorg werken willen niet bezig zijn met onnodige afvinklijstjes, maar met (ver-)zorgen en ondersteunen. Zes teams uit verschillende zorgorganisaties trapten op 27 november de eerste schrapsessie af, door de regeldruk in hun eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

 

Ontregel de zorg 1 (002)

In 2019 worden er nog 14 schrapsessies georganiseerd. Zorgorganisaties kunnen zich hiervoor aanmelden via Vilans: www.vilans.nl/schrapsessieregeldruk 

Initiatief van sociale partners

De schrapsessies zijn een initiatief ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU ’91 en Zorgthuis NL, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. Sociale partners hebben in de cao VVT afspraken gemaakt over de aanpak van administratieve lasten. Daarmee willen ze onder meer het werkplezier vergroten en onnodige uitstroom van medewerkers voorkomen.

De schrap- en verbetersessies worden uitgevoerd door Vilans. De aanpak van de sociale partners is afgestemd met het ministerie van VWS en maakt onderdeel uit van het Actieplan ‘(Ont)regel de zorg’. 

“Medewerkers moeten ruimte hebben om te kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze voor opgeleid zijn: goede zorg bieden. Meer regels en controle helpen daar niet bij”, aldus Trudy Prins, bestuursvoorzitter De Rijnhoven en lid commissie Arbeid van ActiZ, “vertrouwen wel.” 

Snappen, schrappen, verbeteren

Het snappen, schrappen en verbeteren van regels, dat is de kern van de 15 schrapsessies die nu worden georganiseerd. De schrapsessies dragen bij aan bewustwording van het ontstaan van regels en registraties en biedt zorg-, kwaliteit- , beleidsmedewerkers en bestuurders handvaten om zelf de (interne) regeldruk te verminderen. Aan het einde van iedere bijeenkomst, hebben de teams een top 3 van regels en registraties geformuleerd waarmee ze aan de slag gaan en gaan de teams naar huis met een plan van aanpak, hulpmiddelen en ideeën. 

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: “Het zijn de medewerkers die het beste kunnen inschatten welke regels wel of niet zinvol zijn.” 

Externe regeldruk

Met alleen schrap- en verbetersessie zijn we er echter niet. Er is een sterke verwevenheid tussen interne regeldruk en externe regeldruk. Als we niet ook de externe regeldruk verminderen, zullen schrap- en verbetersessies onvoldoende effect hebben. VWS en sociale partners hebben afgesproken ook daarin gezamenlijk actie te ondernemen. Na de 15 schrapsessies worden er 5 terugkomdagen georganiseerd. Naast het uitwisselen van de ervaringen van deelnemers, hebben deze ook als doel om te inventariseren welke regels op landelijk niveau aangepakt moeten worden.

Wil je (met jouw team) aan een van de schrapsessies deelnemen, heb je praktische vragen over aanmelden en locaties? Neem dan contact op met: i.klabbers@vilans.nl, mb.  06 112 101 73

Op 27 november is Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ, door NPO-Radio 1 geïnterviewd over het belang van de schrapsessies. Het interview is terug te luisteren vanaf 53:50 (klik hier voor de uitzending).

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862
1-DSC_0066-001
Jacqueline Donga

Jacqueline Donga

Laatste nieuws