nieuws

06 november 2018Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Extra geld voor gemeenten uit Fonds tekortgemeenten Wmo en Jeugd

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van Wmo en Jeugd, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen medeoverheden voor het Interbestuurlijk Programma, naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein. De verdeling 2018 van de extra middelen onder de gemeenten is inmiddels bekend. Aan 77 gemeenten zijn extra middelen toegekend.

Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen. Rijk en gemeenten dragen ieder € 100 miljoen bij. Dit bedrag wordt aan de hand van verschillende criteria verdeeld over gemeenten. Gemeenten konden tot en met 15 september 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor middelen uit het fonds. In totaal hebben 88 gemeenten een aanvraag ingediend. Op 1 november jl. is de verdeling 2018 vastgesteld. Uiteindelijk kwamen 77 gemeenten in aanmerking voor middelen uit het fonds.

Voor aanbieders die in overleg zijn over de tarieven voor de Wmo is het van belang te weten welke gemeenten extra middelen hebben gekregen.

Klik hier voor de verdeling van de extra middelen van de tekortgemeenten.

Remco Rog

Laatste nieuws