nieuws

06 november 2018VVT Nieuws, Wonen

Brancheorganisaties zorg vragen om wijziging informatieplicht energiebesparende maatregelen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat (zorg)organisaties per juli 2019 het bevoegd gezag informeren over het nemen van energiebesparende maatregelen. ActiZ vindt dit onnodige administratieve lasten en vraagt om aansluiting bij de aanpak van verduurzaming van het zorgvastgoed zoals zorgorganisaties en zorgbranches die beogen op grond van de Green Deal.

Op 3 oktober 2018 heeft minister Wiebes een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin voor (zorg)instellingen per juli 2019 een zogenoemde informatieplicht wordt opgenomen voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze maatregelen worden vervolgens opgesomd in een per januari 2019 aan te passen Erkende Maatregelenlijst (EML). Zorgorganisaties moeten aangeven of ze deze (vaak korte termijn) maatregelen hebben genomen. Naar aanleiding van de informatie kan het bevoegd gezag (veelal milieudienst) handhavend optreden.

ActiZ heeft samen met GGZ Nederland, VGN, NFU en de NVZ de Tweede Kamer geattendeerd op de hierdoor dreigende administratieve last en op het gebrek aan eenheid in het Kabinetsbeleid. In de brief refereren we aan de onlangs gesloten Green Deal waarin geen informatieplicht wordt genoemd en aan de ervaringen met de verplichte energie-audits vanaf 2015. De brancheorganisaties melden de Kamer dat juist een ambitieuze aanpak is afgesproken met VWS over de verduurzaming van de instellingen. Daarin wordt toegewerkt naar een instrument (‘routekaart’) voor verduurzaming van het zorgvastgoed per zorgorganisatie, waarin zorgorganisaties zelf aangeven hoe de (inter)nationale ambities voor 2030 en 2050 bereikt gaan worden. Dit op basis van inzet en vertrouwen, niet op basis van verplichte normering voor de korte termijn met toezicht en handhaving en dreigende boetes. De branches vragen daarom de Kamer om bij de minister de benodigde ruimte voor de zorgsector te bepleiten, namelijk duurzaamheidsbeleid op basis van de Green Deal.

Hiernaast zijn de branches ook in overleg met het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om die ruimte voor de eigen aanpak ook wettelijk te regelen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws