nieuws

10 oktober 2018VVT Nieuws, Wonen

Vragen over verhoging NHC in verband met duurzaamheid

Naar aanleiding van diverse vragen van leden over de verhoging van de NHC voor de verschillende zorgvormen, wordt hieronder een nadere toelichting gegeven.  

Wlz

Voor de Wlz is de NHC voor 2019 met 0,18% verhoogt. In de kaderbrief is aangegeven dat jaarlijks (voor 30 jaar) €4 miljoen extra beschikbaar komt (cumulatief) om de verduurzamingsopgave te realiseren. VWS heeft oorspronkelijk bedoeld dat dit gericht beschikbaar zou komen voor nieuwe initiatieven (geschat op zo’n 6000 plaatsen jaarlijks) die bovenop eisen van het bouwbesluit hoge(re) duurzaamheidsambities realiseren. Dan zou er gericht een substantieel bedrag beschikbaar komen.

Dit kon echter niet meer tijdig worden verwerkt in een nieuwe beleidsregel, waardoor voor 2019 het beschikbare bedrag van €4 miljoen is verdeeld over alle NHC’s. Bovendien past het niet bij de systematiek van de NHC die juist voor alle bouw gelijk is. Door verdunning blijft 0,18% over, in de Wlz kunnen tarieven alleen verhoogd worden door de NZa als VWS in de kaderbrief daar budgettaire ruimte voor geeft (zie ook de toelichting op de beleidsregel). Het is mogelijk dat dit vanaf 2020 anders, d.w.z. meer specifiek voor nieuwbouw/renovatie, wordt ingezet. 

ELV

Voor de ELV is de verhoging in verband met duurzaamheid anders verwerkt, vergelijkbaar aan de GGZ/FZ. Daarin is het investeringsbedrag met 4,1% verhoogd, leidend tot een verhoging van de NHC met 3,5% per 2019. Het percentage van 4,1% is gebaseerd op onderzoek van TNO over de kostenverhoging van de extra energieprestatie-eisen in het bouwbesluit in de periode 2010 tot 2018. 

GRZ

Tot en met 2017 heeft de NZa in het kader van de overgang naar integrale tarieven de NHC nog apart gepubliceerd voor de DBC-GRZ. Vanaf 2018 doet de NZa dit niet meer, omdat zij dit niet passend vinden bij integrale tarieven.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws