nieuws

17 oktober 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Verbeterprogramma mondzorg succesvol

De inspectie beoordeelt de mondzorg bij de 15 zorgorganisaties die het verbeterprogramma mondzorg van VWS en ActiZ hebben uitgevoerd als overwegend goed. Deze zorgorganisatie pakten onder de vlag van ‘mondzorgalliantie’ in 2014 de handschoen op, naar aanleiding van een inspectierapport dat de mondzorg bij verpleeghuizen een ‘onvoldoende’ gaf. De IGJ heeft hen met een nieuw toetsingskader op zak onder de loep genomen, en publiceert daar nu over.

ActiZ is bij met deze publicatie: een informatieve factsheet die duidelijk maakt waar de IGJ op let en waarom, en waar de verbeterpunten zitten. De IGJ constateert dat de bezochte zorgorganisaties de mondzorg over het algemeen op peil hebben, en heeft vertrouwen in de manier waarop aan verbetering gewerkt wordt. Wel blijft het thema mondzorg nadrukkelijk de aandacht houden van de IGJ als een van de risicovolle zorginhoudelijke onderwerpen.

Omdat mondzorgproblemen bij kwetsbare ouderen al in een vroeg stadium thuis beginnen – namelijk als mensen hun mond niet goed meer kunnen verzorgen en niet meer naar de tandarts gaan, zijn ook extramuraal verbeterprogramma’s voor mondzorg opgezet. ActiZ was eveneens betrokken bij het omvangrijke actieplan voor de eerste lijn: ‘De Mond Niet Vergeten’.

Alle opbrengsten van deze verbeterprogramma’s (praktische hulpmiddelen en tips, les- en informatiemateriaal, werkzame methodieken en mooie ervaringskennis) zijn beschikbaar op het Kennisplein ZorgvoorBeter!

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0327

Tineke van Sprundel

Laatste nieuws