nieuws

17 oktober 2018Financiering, VVT Nieuws

Infographic 'Wlz inkoop 2019 tijdlijn' aangepast

De indieningstermijn Wlz-budgetronde 2019 is verschoven en het nieuwe tijdvak SectorplanPlus-regeling is helder. De ActiZ Infographic ‘Wlz tijdpad zorginkoop 2019’ is hierop aangepast.

Wlz Budgetronde 2019 uitgesteld naar 15 november 2018

Jaarlijks dienen zorgkantoren en zorgaanbieders de productie- en herschikkingsafspraken in bij de NZa. De NZa heeft de indieningstermijn voor de budgetronde 2019 en de herschikkingsronde 2018 uitgesteld van 1 november naar 15 november 2018. Dit heeft plaatsgevonden op verzoek van ZN/zorgkantoren om voldoende tijd te hebben. Zorgaanbieders zullen hier verder geen hinder van ondervinden, zo is aangegeven door de NZa.

Vooraankondiging subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak opent per 1 december 2018

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van VWS om een extra impuls te geven aan scholing voor o.a. nieuwe medewerkers, werkbegeleiders en praktijkopleiders. Ook de begeleidingskosten van Oriëntatiebanen valt onder deze subsidieregeling.
De aanvraagprocedure en alle laatste stand van zaken vind u binnenkort op www.sectorplanplus.nl.

Infografic Wlz tijdpad zorginkoop 2019 aangepast

Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in de Infografic Wlz tijdpad zorginkoop 2019. Daardoor is nu de geactualiseerde versie oktober van de infographic beschikbaar.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws