nieuws

10 oktober 2018VVT Nieuws, Wonen

ActiZ ondertekent Green Deal voor duurzame zorg

Op 10 oktober 2018 sluit ActiZ de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ met zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven. De inzet is om gezamenlijk de zorg in Nederland duurzamer te maken. Er wordt gestreefd naar het terugdringen van CO2, zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde leefomgeving. Het initiatief voor deze Green Deal komt van VWS samen met ActiZ, GGZ Nederland, Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en hun individuele leden. 

Het terugdringen van CO2-uitstoot

De Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ sluit aan bij het Klimaatakkoord waarin ook zorgorganisaties afspreken de CO2-uitstoot terug te dringen. Die ambitie vraagt volgens de ondertekenaars van de Green Deal om een andere benadering van de zorgverlening, het beheer van het vastgoed en de bedrijfsvoering van de sector. Energiebesparing en de inzet van duurzame energie moeten vast onderdeel gaan vormen van beslissingen over (ver)bouw, mobiliteit en inkoop. Elke brancheorganisatie levert hiervoor uiterlijk 1 mei 2019 een routekaart voor een (wijkgerichte) aanpak die aansluit bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord. 

Circulair werken

De groeiende (wereld)bevolking en de toenemende welvaart doen een steeds groter beroep op de beschikbare grondstoffen. Daarom is het noodzakelijk efficiënter en minder verspillend met die grondstoffen om te gaan. Voor de zorg is het tegengaan van verspilling ook uit een oogpunt van financiële duurzaamheid van groot belang. Daarom neemt de sector zich voor om steeds meer circulair te gaan werken. Het streven is ‘circulair’ een vast criterium te maken bij alle inkoop van goederen en immateriële zaken. In de zorg liggen de mogelijkheden daarvoor onder meer bij de inkoop, de voeding, geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen. 

Schoon water

Medicijnresten die na gebruik in het riool komen, hebben negatieve gevolgen voor het ecosysteem en de drinkwaterbereiding. De totale medicijnvracht, gemeten bij de waterzuiveringsinstallaties, is groot en zal - zonder maatregelen - nog groeien. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ wil de zorgsector de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training.

Een gezond makende leef- en verblijfsomgeving

Bij het verduurzamen van de zorg(sector) gaat het ook om een gezond leef- en werkklimaat. In zorginstellingen waar zorg en wonen samengaan, kunnen de binnen- en buitenruimte mogelijkheden bieden voor beweging en ontspanning. Dit bevordert het welzijn en welbevinden van patiënten, cliënten en zorgpersoneel. Ook in ziekenhuizen draagt een gezonde verblijfsomgeving bij aan het herstelproces en het welbevinden. Een groene werkomgeving voor de zorgprofessionals vergroot ook hun inzetbaarheid en persoonlijk welbevinden.

In de artikelenserie Zorg maakt werk van duurzaamheid zet het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een aantal lichtende voorbeelden van duurzaam zorgvastgoed in de schijnwerpers, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Ter inspiratie voor zorgorganisaties die aan de slag gaan met duurzaamheid.

Ondertekening Green Deal
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws