nieuws

11 september 2018Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tijdpad Wlz-zorginkoop 2019 op infographic

Wanneer dient het kwaliteitsbudget 2019 te worden aangevraagd bij het zorgkantoor? Hoe zijn de termijnen van de uitvraag kwaliteitsindicatoren? En voor de aanvraag voor de arbeidsmarktmiddelen SectorplanPlus? ActiZ heeft een infographic opgesteld met het tijdpad rond de Wlz-zorginkoop 2019 en de daarmee samenhangende gelden en voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

Overzicht

De infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2019 heeft betrekking op de informatie over:

  • Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
  • Wlz-inkoop 2018 en 2019
  • Extra middelen verpleeghuiszorg 2018 en 2019
    • Kwaliteitsbudget 2019
    • Waardigheid en Trots gelden 2019 
    • Ontwikkelbudget uit de transitiemiddelen 2018 en 2019
  • Arbeidsmarktmiddelen VWS SectorPlus

De legenda van de Infographic linkt door naar berichtgeving op de ActiZ-site. Het is geen eindoverzicht. Alleen de landelijk vastgestelde data zijn opgenomen in het overzicht. ActiZ hoopt met de infographic bij te dragen aan het overzicht van de diverse (geld)stromen om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. 

Vereenvoudiging wenselijk

ActiZ zet zich in om het aantal verschillende geldstromen, die alle een eigen aanvraag- en verantwoordingsregime hebben, te vereenvoudigen. Daarmee kunnen de administratieve lasten voor de zorgorganisatie (en andere partijen) verminderen en de inzet aan zorg worden besteed.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws