nieuws

06 september 2018VVT Nieuws, Zorg

Minder wachtlijsten en kortere wachttijden voor casemanagement dementie

ActiZ is blij dat de wachttijden en wachtlijsten voor casemanagement dementie zijn afgenomen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Evaluatie van het huidige gebruik, wachttijden en wachtlijsten Casemanagement Dementie’ dat minister Hugo de Jonge op maandag 3 september publiceerde. De gemiddelde wachttijd bedraagt 33 dagen en valt daarmee binnen de treeknorm. ActiZ dringt er daarom nogmaals op aan om de verplichte registratie van wachttijden en wachtlijsten niet in te voeren, om onnodige administratieve lasten tegen te gaan.

Op dit moment maken 62.000 thuiswonende mensen gebruik van casemanagement dementie. Deze zorg wordt geleverd vanuit 61 regio’s, waarvan in 22 regio’s sprake is van wachtlijsten. De gemiddelde wachttijd bedraagt 33 dagen en valt daarmee binnen de treeknorm van 6 weken. In 18 regio’s wordt deze treeknorm overschreden. Het gaat hier landelijk om 496 mensen die langer dan 6 weken op zorg moeten wachten. Dat is minder dan 1% van het totaal aantal mensen dat gebruik maakt van casemanagement dementie.

Registraties lossen capaciteitsproblemen niet op

De wachtlijsten in de 18 regio’s blijken te ontstaan vanwege capaciteitsproblemen. In deze regio’s zijn onvoldoende casemanagers beschikbaar om aan de vraag te kunnen voldoen en/of de maximale caseload van de casemanagers is bereikt. Verplichte registratie van wachttijden en wachtlijsten lost dit tekort aan casemanagers dementie niet op. Het leidt alleen tot extra administratieve lasten, die op de schouders van de zorgmedewerkers terecht komen. De sector kampt al met een personeelstekort, dus hoe minder administratieve lasten hoe beter.

ActiZ vindt het dan ook zeer onwenselijk dat alle zorgorganisaties in het land vanaf 1 december 2018 worden verplicht om wachttijden en wachtlijsten te registreren. Al voor de zomer deed ActiZ samen met BTN een dringende oproep aan de minister om invoering van deze Nadere Regel van de NZa per 1 december 2018 tegen te houden. Graag gaat ActiZ met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek hoe we kunnen komen tot het inperken van de wachttijd voor casemanagement dementie, zodat alle wachttijden binnen de treeknorm vallen. Dit vraagt een gerichte aanpak in de regio’s om de capaciteit van casemanagers dementie uit te kunnen breiden en/of efficiënter in te kunnen zetten.

Karin Schuldink_4K
1-DSC_0407-001

Laatste nieuws