nieuws

29 augustus 2018

Subsidieregelingen-in-de-maak: E-health Thuis en VIPP-Care

Het Ministerie van VWS ontwikkelt twee nieuwe subsidieregelingen: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), en VIPP-Care ‘InZicht’. E-health Thuis gaat naar verwachting in per 1 januari 2019. VIPP-Care subsidieregeling wordt verwacht in 2019. 

Stimuleringsregeling E-health Thuis

Deze regeling heeft als doel het gebruik van e-health toepassingen op te schalen en te borgen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ter voorbereiding op de Stimuleringsregeling E-health Thuis heeft een brede consultatie plaatsgevonden afgelopen winter en voorjaar. De input daaruit wordt verwerkt in de regeling. In de tweede helft van september wordt de concept-regeling ‘E-health thuis’ voorgelegd ter consultatie. ActiZ is betrokken in de consultatie, velen van u hebben input geleverd. Informatie over hoe u op de concept-regeling kan reageren volgt zodra bekend.

VIPP Care ‘InZicht’: proeftuinen in november van start

‘InZicht’, het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling voor de Care (ouderenzorg, zorg voor chronisch zieken en de gehandicaptenzorg), heeft als doel alle cliënten in de langdurige zorg digitaal toegang te verlenen tot hun zorg- en medische gegevens en deze op te nemen in hun eigen Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Hierbij wordt het gebruik van Medmij standaarden gestimuleerd. Voor het opstellen van de regeling werkt VWS samen met ActiZ, VGN, V&VN en Nictiz. Via deskresearch, veldconsultaties en gesprekken met experts zijn VWS en Nictiz bezig een beeld van de stand van zaken op gebied van informatie-uitwisseling in de primaire processen te krijgen. Vanaf november 2018 zal in proeftuinen verder onderzocht worden wat mogelijk is en wat er nodig is om de uitwisseling tussen ECD’s en PGO’s mogelijk te maken. Het streven van VWS is de regeling in november 2019 open te stellen voor deelname. Er is 90 miljoen euro beschikbaar, te verdelen over de VVT en de GHZ, over drie jaren). Wij houden u op de hoogte.

Meer info bij a.mulder@actiz.nl

Annemiek Mulder

Laatste nieuws