nieuws

20 augustus 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Onderzoek naar beleid en praktijk rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

Movisie en bureau Beke doen een onderzoek rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. Zij hebben een vragenlijst opgesteld. Het onderwerp van die vragenlijst betreft ontspoorde zorg en mishandeling door professionals en vrijwilligers.

Het doel is om na te gaan:

  • in hoeverre er sprake is van beleid
  • wat de praktijk is rond signaleren, bespreekbaar maken en handelen
  • Welke knel- en verbeterpunten er zijn voor zowel beleid als de praktijk.

 

De uitkomsten dienen als basis voor een viertal pilots om verbeterplannen te realiseren. Die worden vervolgens als ‘good practices’ verspreid.

Doet u ook mee?

De vragenlijst wordt uitgezet bij alle intramurale zorginstellingen in Nederland en kan door alle medewerkers binnen de intramurale ouderenzorg worden ingevuld. Het invullen duurt maximaal 15 minuten en de vragenlijst is anoniem.

U kunt de vragenlijst ook invullen via deze link 

Voor vragen over deze vragenlijst of het onderzoek kunt u contact opnemen met Henk Ferwerda van Bureau Beke. Dit kan per e-mail h.ferwerda@beke.nl of telefonisch 026-44 38 619.

Leidraad veilige zorgrelatie

In dit kader wil ActiZ u graag nog even verwijzen naar de Leidraad Veilige Zorgrelatie die in opdracht van VWS samen met de diverse branches, waaronder ActiZ is opgesteld. Zie www.veiligezorgrelatie.nl

Zie ook ons bericht van 3 juli 2018 Veranderingen meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws