nieuws

08 augustus 2018Financiering, VVT Nieuws

Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Laat het ons weten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start na de zomer weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg. Op basis van knelpunten die de NZa ontvangt van partijen uit het veld, doet de NZa onderzoek naar het verbeteren van de Wlz-bekostiging.  

De NZa beoordeelt de signalen in het najaar samen met de brancheorganisaties, Zorginstituut Nederland, ZN en het CIZ en gaat aan de slag om een oplossing te vinden. Indien nodig worden de beleidsregels van de NZa aangepast. 

Waarover gaat het onderhoud bekostiging langdurige zorg?

Bij het onderhoud bekostiging gaat het over de bekostiging van de zorgzwaartepakketten (zzp’s), het volledig pakket thuis (vpt) en het modulair pakket thuis (mpt). Knelpunten kunnen bijvoorbeeld gaan over de inhoud van de prestatiebeschrijvingen, de voorwaarden waaronder deze gedeclareerd mogen worden, onduidelijkheid in de NZa-beleidsregels, etc. 

Het zzp-onderhoud gaat niet over de zorgcontractering of de indicatiestelling. Ervaart u knelpunten op die terreinen, dan kunt u die uiteraard ook bij ons onder de aandacht brengen. Wij zullen dan bekijken in welk ander overleg die signalen besproken kunnen worden. 

Hoe kunt u signalen melden?

Wij verzoeken u daarvoor het bijgaande signaleringsformulier (zo compleet mogelijk) in te vullen en aan ons toe te sturen. U kunt de signalen uiterlijk vrijdag 7 september 2018 aanleveren bij Marc van Eck

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws