nieuws

02 augustus 2018Pers, VVT Nieuws

ActiZ: er is geen plek voor onprofessionele organisaties in de thuiszorg

In de Gezondgids van de Consumentenbond verschijnt deze week het artikel ‘Thuiszorg in de knel’. Op basis van bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in 2017 en 2018 constateert de Consumentenbond dat de verpleging en verzorging die in de thuiszorg worden geleverd bij nieuwe toetreders structureel onder de maat is. 

ActiZ vindt het beeld dat de Consumentenbond schetst ernstig. Kwetsbare mensen in de thuissituatie moeten te allen tijde kunnen rekenen op professionele ondersteuning. Verpleegkundige en verzorgende handelingen mogen daarom alleen maar worden uitgevoerd door medewerkers die hiervoor zijn opgeleid. In het geval van complexe verpleegkundige handelingen zijn soms gespecialiseerde verpleegkundigen nodig. In het Kwaliteitskader Wijkverpleging dat ActiZ recentelijk samen met andere landelijke partijen heeft ontwikkeld zijn hierover hele duidelijke afspraken gemaakt. Alle 400 leden van ActiZ hebben zich verbonden aan dit Kwaliteitskader Wijkverpleging. 

Uit de lijst die de Consumentenbond heeft gepubliceerd blijkt dat 46 van de 50 onderzochte instellingen geen lid zijn van ActiZ. Voor drie leden van ActiZ geldt dat het oordeel van de inspectie bij herbeoordeling als voldoende wordt beoordeeld. Het vierde lid heeft onlangs een inspectiebezoek gehad en wacht nog op de nieuwe rapportage. 

Cliënten hebben de keuze uit een groot aantal thuiszorgorganisaties. ActiZ vindt dat chronisch zieken en ouderen moeten kunnen rekenen op professionele zorg. “In 2017 ontvingen 550.000 cliënten wijkverpleging. Er is geen ruimte voor onprofessioneel handelen op deze kwetsbare markt” zegt Jeroen van den Oever directievoorzitter van Fundis en woordvoerder Zorg Thuis van ActiZ.

De 400 leden van ActiZ onderschrijven naast het nieuwe Kwaliteitskader Wijkverpleging ook de Algemene Voorwaarden die ActiZ samen met de Consumentenbond heeft opgesteld. Het is belangrijk dat deze afspraken worden nageleefd, vindt ActiZ.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws