nieuws

03 juli 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Veranderingen meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) of kindermishandeling. Per 1 januari 2019 verandert de meldcode en dienen alle professionals te werken volgens deze aangepaste meldcode. Hierover is een video gemaakt met daarin de belangrijkste informatie. Tevens is een train-de-trainer bijscholingsmodule ontwikkeld.

Voorheen werden teveel signalen niet doorgegeven. Nu is men in bepaalde situaties verplicht te melden. Hiervoor is het afwegingskader opgesteld. Op grond daarvan moet meteen duidelijk zijn of gemeld moet worden of dat het zelf bieden en/of organiseren van hulp ook tot de mogelijkheden behoort. Tevens wordt er specifiek informatie opgenomen over ouderenmishandeling en zijn sectorspecifieke zakkaartjes in ontwikkeling.

Verschillende beroepsgroepen hebben ieder hun eigen afwegingskader en worden geïnformeerd vanuit hun beroepsorganisaties. Hieronder deze informatie op een rij.

Video

Zie de video verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bijscholing

Sinds de invoering van de Wet Meldcode is er veel behoefte aan bijscholing van professionals. De overheid heeft daarom de bijscholingsmodule Train-de-trainer ‘Werken met een meldcode’ laten ontwikkelen. Movisie organiseert in 2018 deze Train-de-trainer aangepast aan de actuele ontwikkelingen van de meldcode

Informatie V&VN

Informatie van V&VN voor verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers thuisbegeleiding: Signaal van ernstig huiselijk geweld: melding verplicht

Informatie KNMG 

Informatie van de KNMG gericht op artsen: Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Rol van ActiZ

ActiZ heeft net als andere brancheorganisaties – samen met de leden – een rol in het verspreiden van informatie over de aangepaste meldcode. Zaak is om professionals in staat te stellen om voor 1 januari 2019 te kunnen werken met de herziene meldcode door hen daarop te wijzen en waar nodig te faciliteren.

Bron: Rijksoverheid, KNMG, V&VN, Movisie juli 2018

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws