nieuws

24 juli 2018VVT Nieuws

ActiZ wil meer waarborgen bij gegevensuitwisseling rond aanpak zorgfraude

Fraude in de zorg is onacceptabel en aanpak hiervan noodzakelijk. ActiZ hecht er groot belang aan dat de aanpak van die fraude met voldoende waarborgen wordt omkleed. Hierdoor neemt de kans op succes toe en wordt voorkomen dat aanbieders onterecht worden bestempeld als frauduleus. 

ActiZ vindt dat in het wetsontwerp van de ‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ onvoldoende waarborgen zijn opgenomen die voorkomen dat zorgaanbieders of cliënten onterecht worden beschuldigd van frauderend handelen. Dat staat in de reactie op het wetsontwerp die ActiZ samen met GGZ Nederland en de VGN aan het ministerie van VWS heeft opgestuurd.

Het wetsvoorstel is één van de maatregelen die voortvloeit uit het programma: ‘Rechtmatige Zorg: aanpak van fouten en fraude 2018-2021’. Het wetsvoorstel beoogt de gegevensuitwisseling in het kader van aanpak van fraude mogelijk te maken.
In de conceptregeling wordt gesproken over ‘fraude’. Maar wanneer is er sprake van een frauderende zorgaanbieder? Indien niet wordt gespecificeerd wat onder fraude wordt verstaan, zouden eventuele vormfouten of vergissingen ook onder de regeling kunnen vallen, afhankelijk van hoe ruim het begrip wordt geïnterpreteerd. Zorgverleners hebben te maken met ingewikkelde regelgeving of beschikken niet altijd over alle informatie die ze nodig hebben. Er kan daardoor van alles misgaan zonder dat opzet in het spel is. Graag zien wij dat in de regeling wordt opgenomen wanneer sprake is van fraude, zodat duidelijk is wanneer de regeling van toepassing is om te voorkomen dat het een breder bereik heeft dan waarvoor de regeling ons inziens is bedoeld.  

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij Harry Robberts, beleidsadviseur Zorg Thuis a.i., tel 06 51603045 of e-mail: h.robberts@actiz.nl.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws