nieuws

11 april 2018VVT Nieuws, Zorg

Verduidelijking communicatie GRZ vanuit NZa

De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) valt onder de wet- en regelgeving van de medisch specialistische zorg. Steeds vaker merken we dat onduidelijk is welke regels specifiek gelden voor de GRZ en welke niet.

Circulaire CI/18/04c niet van toepassing voor GRZ

Onlangs ontvingen instellingen van geriatrische revalidatiezorg een circulaire over Consultatie op afstand met een vertegenwoordiger van de patiënt (kenmerk CI/18/04c) van de NZa. Uit navraag blijkt dat de beschreven inhoud niet van toepassing is voor de GRZ. Om dit in de toekomst te voorkomen, is met de NZa afgesproken hier in het vervolg beter naar te kijken. 

Veelgestelde vragen

In gezamenlijkheid zal de komende periode gekeken worden hoe in de NZa regelgeving verduidelijking kan plaats vinden op de toepasbaarheid van de regels. Daarnaast wordt gewerkt aan een lijst van veel gestelde vragen. Wanneer de veel gestelde vragen online gaan, ontvangt u hierover bericht.

Eerstelijnsverblijf

Binnen de website van de NZa bestaat voor het eerstelijnsverblijf een aparte plaats  met informatie. Dit is inclusief veelgestelde vragen over het eerstelijnsverblijf.

 

 

anne lee edens

Laatste nieuws