nieuws

18 april 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Rapport Onderzoek uitvoeringspraktijk Wlz-behandeling beschikbaar

De inhoud van het rapport is behulpzaam bij het nemen van beleidsbeslissingen over het weloverwogen inrichten van de behandelfunctie in de Wlz. De rapportage van het onderzoek van Significant naar de uitvoeringspraktijk van de Wlz-behandeling en de uitvoeringsconsequenties is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Het biedt zicht op de consequenties van het pakketadvies van het Zorginstituut (2017) over behandeling.

Harmonisering van behandeling in de Wlz

Minister De Jong geeft in het najaar van 2018 aan de Tweede Kamer zijn beleidsstandpunt op het advies van het Zorginstituut over de positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen. Het pakketadvies is erop gericht de huidige verschillen in verzekerde behandeling binnen de Wlz op te heffen en alle behandeling ten laste van de Wlz te brengen. Harmonisering van behandeling betekent voor zorgorganisaties dat zij verantwoordelijk worden voor het bieden van het totale integrale behandelpakket en de ruimte hebben dat te organiseren zoals dat het best past.

ActiZ is blij met dit advies omdat Wlz cliënten kwetsbaar zijn en integrale zorg en behandeling nodig hebben. De reikwijdte van het advies betreft zorg in een instelling en geclusterde vpt-setting. 

Onderzoek Significant: een van de bouwstenen

Het onderzoek van Significant waar vele partijen -waaronder ActiZ en zorgorganisaties- bij zijn betrokken, geeft inzicht in de diversiteit van de huidige uitvoeringspraktijk en de uitvoeringsconsequenties bij implementatie van het pakketadvies. Het rapport van Significant is een van de bouwstenen voor het beleidsstandpunt voor VWS. Andere bouwstenen zijn een advies van de NZa over de financiële consequenties (september 2018 gereed) en een juridische analyse. Als de minister zijn standpunt heeft ingenomen vindt vervolgens politieke besluitvorming plaats. Dat zal voor 2019 nog geen beleidsconsequenties hebben. 

Uitvoeringspraktijk, aandachtspunten en keuzehulp

Significant heeft in haar onderzoek aandachtspunten opgehaald waar partijen, bij implementatie van het pakketadvies, rekening mee kunnen houden bij het inrichten van de behandelfunctie. De keuzehulp in de bijlage van deze rapportage kan zorgorganisaties, zorgkantoren en behandelaars helpen de dialoog aan te gaan over de inrichting van de behandelfunctie. De rapportage, de aanbevelingen en de keuzehulp dragen bij aan het op een weloverwogen manier inrichten van de behandelfunctie, zodat zorgorganisaties nu en in de toekomst goede en interdisciplinaire behandeling kunnen leveren aan Wlz-cliënten. Het rapport is ook te raadplegen op de website van Significant.

ActiZ is blij dat de resultaten van het onderzoek van Significant beschikbaar zijn. Invoering van het pakketadvies over behandeling van het Zorginstituut heeft grote impact op zorgorganisaties. Vooral voor zorgorganisaties die geen of ten dele Wlz-behandeling leveren aan cliënten. Het Significant onderzoek voorziet in informatie die behulpzaam is voor het maken van zorgvuldige afwegingen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws