nieuws

24 april 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Impressie ledenbijeenkomst met minister Hugo de Jonge

'Niet met regels en pegels alleen'

Maandagavond gingen in Amersfoort zo’n 100 ActiZ-leden in gesprek met minister Hugo de Jonge over zijn programmaplan Thuis in het verpleeghuis. Het werd een openhartig gesprek, waarin het onder meer ging over de beeldvorming van de sector en de verantwoording over de extra middelen. De minister benadrukte dat hij zijn plannen 'niet met regels en pegels alleen' kan realiseren, maar dat hij daarvoor de inzet van de hele sector nodig.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de publicatie Resultaten uit het verpleeghuizen, waarin 45 bestuurders van zorgorganisaties vertellen hoe zij de extra middelen inzetten. Mireille de Wee, voorzitter van de kerngroep Wonen met Zorg, overhandigde maandagavond het eerste exemplaar aan de minister.

Tellen en vertellen

De minister noemde de 45 verhalen waardevol omdat deze helpen een evenwichtig beeld van de verpleeghuissector neer te zetten. De negatieve beelden die de afgelopen jaren zijn ontstaan, kunnen we alleen pareren als we daar andere beelden en feiten tegenover kunnen plaatsen. Dat vraagt om ‘tellen en vertellen’. Om te kunnen ‘tellen’ vindt de minister enige standaardisering in de verantwoording over het kwaliteitskader noodzakelijk. Maar dat moet zo min mogelijk administratieve lasten opleveren. Daarom blijven het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag de basis voor de verantwoording. Daarnaast is ‘vertellen’ belangrijk, om goed voor het voetlicht te brengen hoe de sector inspeelt op de steeds complexere zorgvraag van bewoners.

Beeldvorming

De aanwezigen wezen de minister ook op zijn eigen rol in de beeldvorming. Zij vroegen hem om niet mee te gaan in stereotypen over de sector, door bijvoorbeeld steeds te zeggen dat het geld niet naar gebouwen of managers mag. De minister erkende dat zorgorganisaties ook moeten zorgen voor goede gebouwen voor hun bewoners. Maar de extra middelen zijn vooral bedoeld voor meer handen aan het bed.

Richtsnoer 85% extra middelen voor personeel

De minister hield in de bijeenkomst vast aan het richtsnoer dat 85% van de extra middelen bestemd is voor personeel. 15% kan worden besteed aan andere zaken zoals vastgoed en technologie. Dat is de grondslag geweest voor de berekening van de NZa dat er 2,1 miljard euro nodig is. Daarom is het volgens de minister niet uit te leggen als de verdeling op landelijk niveau heel anders uitpakt. Maar met gezond verstand voor een goede afspraak: organisaties die goede argumenten hebben, moeten met hun zorgkantoor een andere verdeling kunnen afspreken. Die opdracht ligt ook bij het zorgkantoor. Als voorbeeld noemde hij een organisatie die de afgelopen jaren al extra personeel heeft ingezet en nu wil investeren in vastgoed of technologie. Zorgkantoren krijgen van de minister de opdracht mee om die ruimte te bieden.

Personeelsnorm

De opdracht die er ligt om voor eind 2018 een contextgebonden personeelsnorm op te stellen is niet eenvoudig, zo stelde de minister. Hij opperde dat het wellicht een goede uitkomst kan zijn als de huidige personeelsnorm blijft bestaan en contextgebonden wordt toegepast. 

Arbeidsmarkt: 'gooi niet te snel de handdoek in de ring'

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over de grootste uitdaging: het vinden van voldoende personeel. De minister riep de sector om niet te snel de handdoek in de ring te gooien. Er is nog veel onbenut arbeidspotentieel. Veel mensen die ooit zijn opgeleid voor de zorg zijn daar nu niet meer in werkzaam. Ook zijn er de afgelopen jaren door de bezuinigingen veel medewerkers uitgestroomd, die mogelijk weer aan de slag kunnen. De minister erkende dat dit ook de noodzaak van een stabiel overheidsbeleid onderstreept. Hij bevestigde daarom nogmaals dat de 2,1 miljard niet ter discussie staat: “Het geld is er en er is in Den Haag geen enkele partij die het terug wil draaien.” Hij nodigde de aanwezige bestuurders uit om in gesprek te blijven over de uitvoering van het programmaplan, en om hem aan te spreken als zaken niet goed lopen.

Meer informatie

Hier vindt u de presentatie die tijdens de bijeenkomst werd gegeven.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws